Min. Gowin: Trzeba zbudować systemy współpracy naukowców i przedsiębiorców

Do realizacji i wsparcia Planu Morawieckiego potrzebne są efektywne sektory nauki i szkolnictwa wyższego – podkreślił minister Jarosław Gowin. Szef resortu nauki uczestniczy dziś we wrocławskiej konferencji „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”.

Dotychczas – jak mówił minister – Polska stawiała głównie na szybki wzrost  PKB, eksploatując podstawowe czynniki mu sprzyjające. Plan Morawieckiego zakłada natomiast zmianę takiego podejścia do innowacyjności oraz oparcie rozwoju Polski na wiedzy i rosnących kompetencjach społeczeństwa.

Minister Jarosław Gowin przypominał, że jednym z elementów strategii jest budowanie pomostów między nauką i gospodarką.

– Plan budowy gospodarki naprawdę innowacyjnej, a więc przynoszącej zamożność obywatelom, odpowiednio wysokie zarobki – gospodarki zapewniającej szybszy niż do tej pory rozwój gospodarczy; ten plan nie powiedzie się bez postawienia na rozwój polskiej nauki. Jednak, żeby inwestycje w naukę miały sens, musimy zbudować pomost ponad tym, co eksperci nazywają ,,doliną śmierci”. „Doliną śmierci”, która rozciąga się pomiędzy badaniami a wdrożeniami – mówiąc krótko – musimy zbudować jasne, skuteczne systemy współpracy między światem naukowców a światem przedsiębiorców – mówił Jarosław Gowin.

Minister zaznaczył, że problemem polskiej nauki i gospodarki jest niski poziom generowania i komercjalizacji wiedzy.

Szef resortu Jarosław Gowin podkreślił, że postępująca globalizacja oraz rozwój innowacyjnych produktów niosą też za sobą zagrożenia. Może to prowadzić do dramatycznej polaryzacji społecznej, przepaści pomiędzy bogatymi a biednymi.

RIRM

drukuj