Min. finansów: wpływy z dywidend będą niższe od planowanych

Wpływy z dywidend w 2016 roku będą niższe od planowanych i wyniosą 3 mld zł – poinformował minister finansów Paweł Szałamacha. Przychody z dywidend spółek Skarbu Państwa od początku tego roku do końca czerwca wyniosły ponad 106 mln zł.

Na ten rok założono wpływy z dywidend na poziomie ponad 4,5 mld zł. Szef resortu finansów powiedział, że „po dyskusji z ministrem skarbu i ministrem energii wzięto pod uwagę plany inwestycyjne polskich firm i potrzeby w energetyce”.

– W związku z tym te zadeklarowane dywidendy podczas zgromadzeń akcjonariuszy, które już się odbyły w czerwcu, ostatecznie przyniosą nieco niższe wpływy. Szacuję je dzisiaj na poziom ok. 3 mld zł na przestrzeni całego roku. A skąd to się bierze? W moim przekonaniu jest to wynik tego podejścia wobec podatników, które przejęliśmy na samym początku, w listopadzie 2015 roku. Po pierwsze to uznanie za koszty prowadzenia działalności wydatków firm na nabycie opcji walutowych – powiedział minister.

Minister Szałamacha ocenił ponadto, że „dosyć powoli <<rozpędza się>> nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej”. „W przypadku budżetu środków europejskich to wykonanie jest słabsze” – dodał.

RIRM

drukuj