Min. A. Adamczyk: Jest szansa na łatwiejsze dofinansowanie środkami z UE trasy Via Carpatia

Wpisanie trasy Via Carpatia do projektu rozporządzenia dotyczącego instrumentu Łącząc Europę (CEF) to szansa na łatwiejsze pozyskanie dofinansowania środkami unijnymi tego korytarza – poinformował w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Via Carpatię wpisano do projektu rozporządzenia w sprawie projektu CEF – Łącząc Europę, jako ten korytarz, który należy brać pod uwagę i traktować jako możliwy do uzyskania dofinansowania (…). Ofensywa na rzecz Via Carpatia odnosi skutek. (…) Dzisiaj wskazanie tego korytarza wraz z odnogami, daje szansę na to, że bazowy korytarz Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) zostanie uzupełniony o trasę Via Carpatia” – powiedział Andrzej Adamczyk.

Minister przypomniał, że starania w sprawie trasy Via Carpatia zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński w 2006 roku, inicjując podpisanie porozumienia „Łańcut” w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

„Starania prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkie kolejne starania parlamentarzystów (…) i wszystkich członków rządu Prawa i Sprawiedliwości odniosły oto skutek. Po raz pierwszy w dokumentach Unii Europejskiej pojawiła się formalnie Via Carpatia” – wskazał szef resortu.

Ministerstwo  informuje, że Via Carpatia jest priorytetem infrastrukturalnym dla Polski. Na realizację całego przebiegu tej trasy zostały zabezpieczone już środki. Na terenie Polski Via Carpatia przebiega szlakiem: S61 na odcinku granica państwa – Augustów – Ełk, S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz S19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – S12 (Lublin Rudnik), S12 (Lublin Sławinek) – Nisko – A4 (Rzeszów Wschód), A4 (Rzeszów Zachód) – Barwinek – granica państwa. Długość polskiej części szlaku liczy łącznie 1533 km (wraz z odnogami w kierunku portów bałtyckich i granicy z Ukrainą, tj. drogami S12 i S17).

Via Carpatia to transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji.

Według resortu infrastruktury zaletami wynikającymi z realizacji tej inwestycji będzie m. in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych.

Ponadto Via Carpatia stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE, takich kraje bałkańskie (np. Serbia, Bośnia i Hercegowina). Realizacja szlaku stworzy kolejne szanse na lokalizację na terenie Polski terminali transportowych i centrów logistycznych. Dzięki włączeniu do przebiegu szlaku Via Carpatia trasy prowadzącej z Lublina przez Warszawę do Trójmiasta, wykreowane zostaną warunki do rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni.

PAP/RIRM

drukuj