Miliony na renowację Kanału Ślesińskiego

13 milionów złotych – tyle kosztować będzie renowacja Kanału Ślesińskiego. Jak zapowiedział Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, inwestycja przywróci drożność kanału i ożywi turystykę wodną w regionie.

Konin. Śluza Morzysław – jedna z czterech śluz na Kanale Ślesińskim. Do niedawna często dochodziło tu do podtopień. Niektóre domy były regularnie wręcz zalewane. Teraz to ma się zmienić.

– Od przyszłego roku rusza inwestycja, która ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć przeciwpowodziowo Konin i okolice – mówił Jan Bartczak, dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Przebudowa grobli Kanału Ślesińskiego rozpocznie się w 2019 roku. Inwestycja zabezpieczy przyległe grunty przed podwyższonymi stanami wód, ale i udrożni Kanał Ślesiński.

– To jest inwestycja wpisująca się w cały proces użeglowienia polskich rzek (…). Trudno sobie wyobrazić, że tędy będą przepływać wielkie barki wiozące kontenery, ale na pewno uruchomienie tego cieku wodnego w zakresie Pętli Wielkopolskiej jest niezwykle istotne – tłumaczył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Pierwszym etapem robót na Kanale Ślesińskim będzie uformowanie nasypu grobli. Potem dojdzie do zagęszczenia i umocnienia skarp. Następnym elementem będzie odmulenie kanału.

– To będzie najtrudniejsza rzecz, w tym procesie inwestycyjnym, który w tej chwili zakładamy do realizacji – podkreślił Jan Bartczak.

Renowacja Kanału Ślesińskiego kosztować będzie 13 milionów złotych. Inwestycję przeprowadzą Wody Polskie.

TV Trwam News/RIRM

drukuj