Mija termin składania oświadczeń dot. dopłat bezpośrednich

Dziś mija termin składania oświadczeń dotyczących dopłat bezpośrednich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła do tej pory ponad 127 tys. takich dokumentów.

Składanie oświadczeń to uproszczona forma ubiegania się o płatności bezpośrednie. Rolnik poświadcza, że nie wprowadził żadnych zmian w gospodarstwie w stosunku do wniosku z 2017 r.

Aby ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, gospodarze muszą spełnić kilka warunków – wskazuje Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału ARiMR.

Do 10 ha powierzchni nie mogą być to płatności do roślin strączkowych, bydła i krów. Nie może być tam również płatności w zakresach rolno-środowiskowych 2014-20 i płatności w zakresie buraków cukrowych. Pozostałe płatności, czyli te podstawowe z obszarów o niekorzystnych warunkach oddziaływania i premie zalesieniowe, już tak – wyjaśnia dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału ARiMR.

Oświadczenie w formie papierowej rolnik powinien dostarczyć do siedziby Agencji bądź przesłać pocztą.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. będzie można składać od jutra do 15 maja. Wszystkie wnioski muszą zostać złożone w formie elektronicznej. O dopłaty bezpośrednie co roku ubiega się ok. 1 mln 300 tys. rolników.

RIRM

drukuj