fot. flickr.com

MFW: w 2018 roku poziom PKB per capita w Polsce osiągnął 74 proc. średniej unijnej

Polska gospodarka rozwija się coraz dynamiczniej. Świadczą o tym najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Według Funduszu, w 2018 r. poziom PKB per capita osiągnął w Polsce ok. 74 proc. wartości tego wskaźnika dla całej UE. Na początku stulecia było to ok. 48 proc.

W ocenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest to efekt bardzo dobrej koniunktury polskiej gospodarki w minionych latach.

Resort wskazuje, że wielkość PKB to miarodajny wskaźnik, który najlepiej przybliża realny obraz wzrostu danego kraju.

Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podkreślił, że dynamiczny wzrost gospodarczy powoduje większą aktywność w obszarze konsumpcji w kraju i za granicą.

– Na to składa się dobra sytuacja eksportowa. Polscy eksporterzy eksportują znaczne wartości towarów. Dynamika wzrostu eksportu istotnie pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy. Silne wydatki konsumpcyjne, wynikające ze zwiększonych dochodów w gospodarstwach domowych, zwiększone wydatki rządowe ze względu na dyspozycję funduszy Unii Europejskiej, konieczność wydatkowania tych środków i przyspieszenie wydatkowania oraz akcent związany z inwestycjami, czyli coś, co było kulą u nogi w poprzednich dwóch latach, de facto stało się dziś już zjawiskiem pozytywnie wpływającym na wzrost gospodarczy – wskazał dr Artur Bartoszewicz.  

Eksperci Funduszu szacują, że PKB Polski per capita w 2024 r. może sięgnąć poziomu 43 tys. 300 dolarów międzynarodowych. Będzie to stanowić ok. 82 proc. średniej unijnej. Według prognoz już w tym roku prześcigniemy Portugalię, a w kolejnych latach znacząco zmniejszymy swój dystans do Włoch.

RIRM

drukuj