PAP/Wojciech Olkuśnik

MEN zapowiada zmiany w Karcie Nauczyciela

Będą zmiany w Karcie Nauczyciela – deklaruje Ministerstwo Edukacji Narodowej po spotkaniu ze związkowcami i samorządami. Zmiany mają dotyczyć postępowań dyscyplinarnych nauczycieli.

Ostatnia nowelizacja Karty Nauczyciela zobowiązała dyrektorów do zgłaszania do rzecznika dyscyplinarnego w ciągu trzech dni przypadków naruszających prawa i dobro dziecka przez nauczycieli. Nowe przepisy są jednak zbyt ogólne, dlatego dyrektorzy prewencyjnie zgłaszają wszystkie przypadki do rzecznika. Nawet te, które w przeszłości były rozwiązywane na poziomie szkoły. Zmiany przepisów domagały się związki zawodowe.

– Nowe postępowanie dyscyplinarne ma służyć rozwiązywaniu problemów, a nie generowaniu nowych – wskazał Sławomir Witkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”.

Szybką nowelizację przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych zapowiedział po spotkaniu ze związkowcami i samorządami minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

– Nie jesteśmy zainteresowani tym, aby nagle w całej Polsce pojawiły się tysiące postępowań dyscyplinarnych. Raczej chodzi nam o to, by w sytuacji, gdy dobro dziecka rzeczywiście zostanie naruszone, komisja dyscyplinarna rzetelnie, szybko i sprawiedliwie rozpatrzyła daną sprawę – podkreślił szef resortu.

Pod koniec marca odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli związkowców, samorządów oraz ministerstwa edukacji. Ma ono dotyczyć zasad finansowania oświaty. Związki zawodowe zapowiadają, że będą domagały się kolejnych podwyżek dla nauczycieli.

TV Trwam News

drukuj