MEN rozpoczęło konsultacje projektu podstawy do szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło konsultacje projektu nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych. Jest to rozporządzenie ministra, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym.

Opracowanie nowej podstawy programowej związane jest z wprowadzaniem reformy edukacji zmieniającej ustrój szkolny w Polsce. Chodzi o zakres materiału dla uczniów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

Wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek podkreśliła, że najważniejszą spośród zmian wprowadzanych w edukacji jest to, czego i jak uczymy w szkole.

Chcemy, by szkoła przygotowywała ucznia do nowoczesności. Wprowadzamy lekcje programowania, kładziemy nacisk na kształcenie języków i na poznawanie nowych technologii. Przywracamy również naukę historii. Wprowadzamy to, co jest ważne, czyli przywracamy budowanie tożsamości wspólnoty narodowej. Chcemy, żeby polski uczeń kończąc szkołę umiał się znaleźć w nowoczesnej rzeczywistości, ale też wiedział, kim jest – znał swoje korzenie i tożsamość – powiedziała Marzena Machałek.

Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 28 lipca br., natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasach, do których będą uczęszczać pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. W następnych latach obejmie kolejne roczniki.

RIRM

drukuj