fot. PAP/Rafał Guz

Mec. Obara o sprawie ZDF: wyrok niemieckiego sądu niezgodny z TSUE

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował wyrok polskiego sądu w sprawie kłamliwego sformułowania „polskie obozy zagłady”. Wyrok ten nakazywał niemieckiej telewizja ZDF określony sposób przeprosin na stronie internetowej za użycie zwrotu „polskie obozy zagłady”.

Według niemieckiego Trybunału orzeczenie to nie może być egzekwowane w RFN, bo naruszyłoby to prawo wolności opinii oraz mediów. Co więcej niemiecki Trybunał anulował decyzje niższych niemieckich instancji w tej sprawie i oddalił wniosek 96-letniego Karola Tendery, byłego więźnia niemieckiego obozu Auschwitz. Zgodnie z wyrokiem sądu w Karlsruhe koszty postępowania, wycenione na 4 tys. euro, poniesie wnioskodawca.

Federalny Trybunał uznał, że strona polska oczekuje nieproporcjonalnej kary, biorąc pod uwagę, że ZDF przeprosił i dokonał korekty tekstu.

Mecenas Lech Obara, pełnomocnik Karola Tendery, powiedział, że niemiecki Trybunał wszedł w merytoryczną ocenę wyroku polskiego sądu, do czego nie miał prawa. To naruszenie unijnego rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania i wykonywania wyroków.

– Orzecznictwo, jakie zostało ukształtowane w TSUE, wskazuje jednoznacznie – sąd nie ma prawa dokonywać tzw. kontroli merytorycznej wyroku. Nie ma też prawa odmawiać wykonania wyroku z powodu różnicy norm prawnych w  państwie, w którym zapadł wyrok a państwie, w którym ma być wykonany, ponieważ każde z państw ma swoją pewną specyfikę.  Natomiast wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości – a więc tego ich (Niemców) sądu najwyższego, który uchyla wszystkie korzystne orzeczenia sądu w Moguncji, Koblencji, stoi w sprzeczności z tymi podstawowymi zasadami, jakie obowiązują, określone są rozporządzeniem Rady Europejskiej nr 44/2001, które obowiązują wszystkie państw Europy – powiedział Lech Obara.

Proces niemieckiej telewizji ZDF wytoczył były więzień niemieckiego obozu Auschwitz Karol Tendera. Telewizja użyła na swoim portalu określenia „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”. Po interwencji dyplomatycznej opis zmieniono na „niemieckie obozy zagłady na polskim terytorium”.

– Naszym zdaniem orzeczenie to narusza podstawowe zasady, które określone są przepisami rozporządzeń europejskich dotyczących wzajemnego uznawania i wykonywania wyroków – dodał mecenas.

Karol Tendera domagał się przeprosin i sądowego zakazu posługiwania się tego typu określeniami. ZDF zamieściła przeprosiny, ale w niewystarczającej formie.

Temat : ZDF nie musi przepraszać za zwrot „polskie obozy zagłady”

RIRM

 

drukuj