Mec. M. Zaborowski ws. procesu karnego wytoczonego przeciwko zarządowi Fundacji Lux Veritatis: Ta sprawa nie powinna trafić do sądu. Jest wykorzystywana medialnie

Ta sprawa nie powinna trafić do sądu. Jest wykorzystywana medialnie – w ten sposób mec. Maciej Zaborowski odniósł się do procesu karnego, który organizacja Watchdog Polska wytoczyła przeciwko zarządowi Fundacji Lux Veritatis.

Organizacja oskarża fundację o nieudostępnienie informacji dot. wydatków środków publicznych z lat 2008-2016. Władze fundacji podkreślają, że zostały one udostępnione w granicach, na które pozwala polskie prawo. Część z tych informacji jest objęta ustawami m.in. o ochronie danych osobowych. [czytaj więcej]

W toku sprawy kolejne wnioski Watchdoga umarzały prokuratura i sądy.  Fundacja batalię stawia w szerszym kontekście ataków medialnych, które mają na celu podważenie zaufania do o. dyr. Tadeusza Rydzyka oraz dzieł, które dzięki niemu powstały. [więcej]

Na temat motywacji związanych z tą sprawą mówił też mec. Maciej Zaborowski.

– Nie mam najmniejszych wątpliwości w warstwie nieprawnej, że ta sprawa nie powinna nigdy trafić do sądu. Ona niestety jest wykorzystywana w sposób medialny do pewnego rodzaju rozgrywek. Sama kwestia związana z jawnością życia publicznego jest piękna, natomiast w naszej ocenie nie do końca w tej sprawie o to chodziło – wyjaśnił mec. Maciej Zaborowski.   

Sąd odrzucił wczoraj wnioski obrony o umorzenie sprawy. Następna rozprawa odbędzie się 29 kwietnia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli.

RIRM

drukuj