By Stefan Kühn - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94202

ME: W Polsce powstaną dwie elektrownie jądrowe

W Polsce powstaną dwie elektrownie jądrowe – potwierdziło Ministerstwo Energii. Według planów, zostaną one zbudowane w północnej i centralnej części kraju.

W planach polityki energetycznej do 2040 roku zawarto dwie elektrownie jądrowe o mocy od 6 do 9 megawatów.

– Oddanie do eksploatacji pierwszego bloku elektrowni planowane jest najpóźniej w roku 2033. Kolejne bloki oddawane będą sukcesywnie, a ostatni blok zostanie oddany w roku 2043 – wskazał Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Nie zapadła decyzja, czy obie elektrownie będą trzyblokowe, czy jedna z nich będzie dwu a druga czteroblokowa. Potencjalna lokalizacja jednej z elektrowni to centrum Polski, a dokładniej okolice Bełchatowa. Aby zrealizować inwestycję, utworzono specjalną spółkę. Obecnie trwają badania lokalizacyjne i środowiskowe.

– Prace w programie realizowane są w ramach czterech projektów. Pierwszy, przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko; drugi, analiza nowych raportów; trzecie, zapewnienie informacji o infrastrukturze towarzyszącej i czwarte, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania – powiedział Tadeusz Skobel.

Prace trwają także na Pomorzu. Do Urzędu Morskiego w Gdyni trafiły już wnioski o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymanie kabli i rurociągów na potrzeby systemu chłodzenia elektrowni jądrowej na obszarze morza terytorialnego na okres 35 lat, tak aby zabezpieczyć lokalizację Lubiatowo, Kopalino i Żarnowiec pod infrastrukturę elektrowni. Spółka złożyła też uwagi do planów zagospodarowania innych obszarów morskich.

– W celu zabezpieczenia obszaru dla lokalizacji infrastruktury elektrowni jądrowych w części morskiej oraz projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obszarach geodezyjnych: Słajszewie Jackowie oraz gminie Choczewo – stwierdził wiceminister.

Wciąż nieznany jest ostateczny koszt inwestycji. Szacuje się, że wyniesie on od 100 do 135 mld zł.

TV Trwam News/RIRM

drukuj