Mazowiecki NFZ otrzyma o 242 mln zł mniej na leczenie

Mazowiecki oddział NFZ otrzyma w 2013 r. o 242 mln zł mniej niż przed rokiem. Będą problemy z finansowaniem świadczeń zdrowotnych – ostrzegł marszałek województwa Adam Struzik. 

 

Struzik poinformował, że dyrektorzy mazowieckich szpitali sprzeciwiają się podziałowi środków NFZ, który został zamieszczony w planie finansowym Funduszu na 2013 r. Zatwierdził go minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Mazowsze ma otrzymać 8,7 mld zł.

„Nie prosimy o zwiększenie środków na NFZ, ale o zachowanie status quo na poziomie ubiegłego roku” – mówił marszałek podczas konferencji prasowej z udziałem m.in. dyrektorów mazowieckich szpitali. Struzik zaznaczył, że do pełnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Mazowsza brakuje 859 mln zł. Dodał, że skierował w tej sprawie pisma do premiera, ministra zdrowia i prezes NFZ. Marszałek chce, by NFZ wyrównał brakujące środki z rezerwy ogólnej.

Według Struzika zmniejszenie budżetu mazowieckiego NFZ doprowadzi do problemów z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych i pogorszenia ich jakości. „Za te pieniądze nie da się finansować ochrony zdrowia na Mazowszu” – podkreślił marszałek.

Z danych ZUS za ubiegły rok wynika, że mieszkańcy Mazowsza wpłacili w ramach składki zdrowotnej 9,7 mld zł, tymczasem do szpitali w tym województwie trafiło tylko 8,9 mld zł.

Dyrektorzy szpitali podkreślają, że na taką sytuację wpływa niekorzystny dla Mazowsza algorytm podziału środków NFZ. Ich zdaniem, algorytm zrównuje wszystkie województwa pod względem kosztów świadczenia usług, nie uwzględniając, że na Mazowszu są one największe w kraju.

Plan finansowy NFZ na 2013 r. zakłada, że przychody Funduszu wyniosą 66,729 mld zł, z czego ponad 96 proc. stanowić będą wpływy ze składek zdrowotnych. Na świadczenia Fundusz przeznaczy ponad 62,974 mld zł.

Według planu przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS+KRUS) wyniosą ponad 64,237 mld zł. Na rezerwę ogólną NFZ przekaże ponad 642 mln zł. Na ratownictwo medyczne Fundusz przeznaczy ponad 1,8 mld zł. Całkowity budżet na refundację leków wyniesie 10,674 mld zł. Koszty administracyjne to ponad 682 mln zł.

RIRM/PAP

 

drukuj