Mary Wagner: Polska ma szczególną rolę w obronie Ewangelii życia

Kanadyjska obrończyni życia Mary Wagner od 22 lipca przebywa w Polsce. Wczoraj wieczorem wraz z Rodziną Radia Maryja udała się na comiesięczną pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Podczas konferencji dała świadectwo swoich działań pro-life, a także podkreślała rolę Polski w obronie życia.

Mary Wagner na początku konferencji pt. „Człowiek nie jest wrogiem, lecz ideologie, które wdzierają się do ludzkich serc” podzieliła się przeżyciami ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w których uczestniczyła.

– Patrząc na doświadczenie ostatnich Światowych Dni Młodzieży widać uniwersalność Kościoła. 187 krajów reprezentowano to wielkie wydarzenie, więc widzimy różnorodność w jedności Kościoła katolickiego – mówiła kanadyjska obrończyni życia.

Temat przewodni tegorocznych Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” wiąże się z ogłoszonym przez Ojca Świętego Rokiem Miłosierdzia. Mary Wagner podkreśliła, że to przesłanie odnosi się również do obrony dzieci nienarodzonych.

– Ojciec Święty mówił o miłosierdziu w kontekście miłości do naszych wrogów. Wiara katolicka wyraźnie nam mówi, że żaden człowiek nie jest naszym wrogiem – to grzech jest naszym wrogiem. Pan Jezus nie wzywa nas do bycia stoikami, to nie jest postawa Chrystusowa, lecz do aktywnej miłości wobec naszych nieprzyjaciół. To przesłanie w szczególności odnosi się do obrony życia nienarodzonych, jak również rodziny, ponieważ zawsze była i zawsze będzie istnieć opozycja przeciwko Ewangelii. Jednak ta opozycja nigdy nie powinna przysłaniać nam miłości do osób, które chronimy – w tym przypadku nienarodzonych dzieci – ale również tych, którzy je prześladują – zaznaczyła Mary Wagner.

Ks. prał. Leszek Szkopek, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sycowie, który prowadził w Sanktuarium rozmowę z Mary Wagner zapytał dlaczego podejmuje działania pro-life.

– Jest to zasadnicze i najprostsze wypełnianie chrześcijańskiego powołania. Na kartach Ewangelii Pan Jezus wzywa nas do miłowania tych najmniejszych braci”: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Widzieć oblicze Chrystusa w tych nienarodzonych dzieciach (…). Wielu z nas myśląc o aborcji nie widzi konkretnego człowieka, konkretnej twarzy i konkretnej matki. Matka też jest ofiarą aborcji. Taka jest prawda, mimo, że do końca może nie zdaje sobie z tego sprawy. Gdy dostrzeżemy to dziecko i ową matkę – te twarze – nagle aborcja staje się daleka od abstrakcji i przerażająca – odpowiedziała obrończyni życia.

Mary Wagner zauważyła, że w obronie życia poczętych dzieci fundamentalną i niezastąpioną rolę odgrywa każda rodzina.

– Działalność pro-life powinniśmy postrzegać szerzej – jako Ewangelię życia, żeby nadało temu ruchowi prawdziwy sens (…). Rodzina jest pierwszym edukatorem człowieka. Niekoniecznie w sensie mówienia dziecku o samej aborcji, ale poprzez podejście matki czy ojca do dziecka. Miłość – czasem wymagająca – jest już pierwszą lekcją szacunku dla życia człowieka – podkreśliła kanadyjska działaczka pro-life.

W dalszej części konferencji Mary Wagner opowiedziała wiernym, jak doszło do zalegalizowania tzw. aborcji w Kanadzie.

– Wydaje mi się, że proces zaczął się od momentu, gdy katolicy w Kanadzie zaczęli wmawiać sobie, że można oddzielić sferę publiczną od prywatnej: „Będę katolikiem w domu, ale nie mogę narzucać swojego zdania szerszej opinii publicznej”. Legalizacja aborcji w Kanadzie nastąpiła za kadencji premiera Pierre’a Trudeaua, który oficjalnie był katolikiem – zaznaczyła obrończyni dzieci nienarodzonych.

– Drugi czynnik to zły przykład biskupów. Po publikacji encykliki papież Pawła VI „Humanae vitae” większość kanadyjskich biskupów zgromadziło się w miejscowości Winnipeg, w prowincji Manitoba i wydało oświadczenie, w którym oznajmili, że to jest prywatna opinia Ojca Świętego. Kanada jest tu, Rzym jest tam. I znalazło się tam sformułowanie: jeśli po dogłębnym przemyśleniu i zgodnie z własnym sumieniem małżonkowie dojdą do konkluzji, iż antykoncepcja może być przez nich stosowana, to jest to moralnie godziwy wybór – tłumaczyła Mary Wagner.

Wagner w Sanktuarium św. Józefa przypomniała, że do 1962 roku aborcja w Kanadzie była traktowana jako zabójstwo. Najpierw otworzono jedną furtkę – jeżeli zagrożone jest zdrowie kobiety, to można dokonać tzw. aborcji. Następnie podjęto kolejne kroki zmierzające do całkowitej liberalizacji. Dzisiaj w Kanadzie każde nienarodzone dziecko jest zagrożone.

Mary Wagner powiedziała, że Polska odgrywa szczególną rolę w bronieniu życia dzieci nienarodzonych, ale musi uważać, by nie pójść w ślady Kanady.

– Sytuacja w Polsce jest lepsza, natomiast należy wspomnieć, że wystarczy tylko jedna kropelka trucizny, żeby człowieka zniszczyć. Ta prawda odnosi się w szczególności do lekarzy, którzy pomimo lepszej sytuacji ochrony życia niż w Kanadzie, jednak dokonując tych aborcji aplikują truciznę, która ma tendencję do rozlewania się – dokładnie tak samo jak było w Kanadzie – ubolewała działaczka pro-life.

– Polska ma szczególną rolę w obronie Ewangelii życia. Rolę, która wynika z waszego doświadczenia dziejowego. Waszej wiary, która przetrwała dwa totalitaryzmy, wiary zakorzenionej w Chrystusie, wiary, która wydała wielu świętych. Patrząc z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że temu, któremu została dana wielka wiara, również wobec takiej osoby wiele się będzie wymagać. Rola Polski może polegać na tym, że będziecie nie tylko wzorem, ale również „starszym bratem” dla tych narodów, szczególnie Europy Zachodniej, które porzuciły swój chrzest i wiarę. Taką rolę dla Polski dzisiaj widzę – podkreśliła Mary Wagner.

Podczas spotkania Rodziny Radia Maryja w Kaliszu był także obecny Jacek Kotula, prezes fundacji PRO-Prawo do Życia i organizator trasy wizytowej Mary Wagner po Polsce.

Całość wystąpienia Mary Wagner w Kaliszu można odsłuchać [tutaj].

RIRM

drukuj