fot. PAP/Leszek Szymański

Marszałek Senatu powołał Radę Gospodarczą 

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powołał Radę Gospodarczą. Rada ma stanowić organ opiniodawczo-doradczy. Przewodniczącym Rady został Zbigniew Jakubas, szef Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej. W skład Rady weszli m.in. główny ekonomista Pracodawców RP, dr Sławomir Dudek, oraz członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, prof. Jerzy Hausner. Nie zabrakło przedstawicieli dużych firm prywatnych.

Zadaniem Rady ma być przedstawianie pomysłów, które następnie będą proponowane w formie projektów ustaw. Mają one wspierać polskich przedsiębiorców, likwidując bariery – w tym te instytucjonalne.

Jak zapowiada Tomasz Grodzki, Rada Gospodarcza będzie starała się pracować nad rozwiązaniem problemów, które hamują przedsiębiorczość; będzie też chciała przedstawiać rozwiązania prospołeczne oraz takie, które zapewnią gospodarce stabilność.

Zdaniem senatora Jana Marii Jackowskiego, sens funkcjonowania takiego organu zależy od intencji jego członków.

– Marszałek może powołać Radę Gospodarczą, natomiast zawsze będzie dyskusja nt. składu personalnego takiej Rady i jaki jest właściwy cel Rady. Czy rzeczywiście troska o stanowienie dobrego prawa, czy przy okazji nieprezentowanie stanowisk, które są niewygodne dla dużego biznesu. Gdyby Rada Gospodarcza była radą stricte merytoryczną, to Senat jest dobrym miejscem, w którym może pojawić się płaszczyzna współpracy pomiędzy administracją rządową a parlamentem – powiedział Jan Maria Jackowski.

Nie jest to pierwszy zespół doradców powołany przez Tomasza Grodzkiego. Na początku 2020 roku marszałek Senatu stworzył 15-osobowy zespół doradców do spraw ochrony konstytucyjności prawa.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj