(fot. PAP)

Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej

Dobiega końca tegoroczny Marsz szlakiem I Kampanii Kadrowej.W marszu uczestniczy ok. 400 osób w różnym wieku. Swoje korzenie przemarsz czerpie w tradycji piłsudczykowskiej.

Z Kakowskich Oleandrów w 98. rocznicę pierwszego polskiego sierpnia 1914 r. wyruszył XLVII Marsz Szlakiem I Kampanii Kadrowej. Do 1989 roku był on formą  manifestacji patriotycznej i antykomunistycznej. Przez co wielokrotnie Służby Bezpieczeństwa szykanowały uczestników marszu. Natomiast po 1989 przywrócono jego przedwojenną formułę.

I Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim.Uczestnicy marszu biorą udział w zawodach marszowych, strzeleckich oraz grach terenowych. Jutro w Kielcach pod pomnikiem Czwórki Legionowej odbędą się główne  uroczystości.

To niezwykły czas dla uczestników marszu, prawdziwa lekcja historii i czci dla bohaterów – mówi Jan Józef Kasprzyk, Komendant Marszu, Prezes Związku Piłsudczyków.

„O godz. 13.30 pod pomnikiem Czwórki Legionowej w Kielcach raport o zakończeniu marszu. Będę miał zaszczyt jako komendant marszu złożyć prezydentowej Karolinie Kaczorowskiej wdowie po śp. Ryszardzie Kaczorowskim, która objęła honorowym patronatem marsz. Marsz tak jak co roku ma charakter zawodów sportowo – paramilitarnych. Uczestnicy marszu wyposażeni w mapy osiągają poszczególne punkty kontrolne natomiast ma również bardzo bogaty program edukacyjny i wychowawczy. Uczestnicy biorą udział w zajęciach historycznych, poznają najnowsze dzieje ojczyzny, spotykają się z weteranami walk o niepodległość, również odwiedzają cmentarze wojenne, zabytki na trasie”

Komendant marszu Jan Józef Kasprzyk, zwraca uwagę na fakt, że młodzi ludzie czują niedosyt historii i bardzo chętnie angażują się w takie inicjatywy.

„Kadrówka jest daleka od takiej postawy patriotycznej nazwijmy to pomnikowo – kwiatowej. To jest żywy dynamiczny, radosny pomnik wznoszony legionistom Józefa Piłsudskiego przez ich rówieśników bo przypomnijmy, że pierwsza kadrowa z 14 roku była formacją bardzo młodą. W tym roku też średnia wieku uczestników ok. 18 – 20 lat a zatem rówieśnicy tych którzy 98 lat temu na rozkaz Piłsudskiego poszli bić się o Polskę. Stawiają i wznoszą żywy pomnik podczas wakacji swoim przodkom bohaterom naszej wolności i myślę, że tędy właśnie prowadzi droga do wychowania patriotycznego aby z radością mówić o ojczyźnie, przypominać, że kadrówka jest taką wakacyjną przygodą niepodległą Rzeczpospolitą”

Autor: RIRM / Źródło: Radio Maryja

drukuj