fot. PAP

Manifestacja wiary prawników

Blisko 630 prawników podpisało się pod petycją do najwyższych władz Rzeczypospolitej, domagając się zmiany ustawodawstwa w sprawie składania przysięgi z odwołaniem się do Boga. Prawnicy – podobnie jak lekarze – domagają się możliwości odwołania się do sumienia i Boga w swoim życiu zawodowym.

Obecnie, przysięgę ze słowami „Tak mi dopomóż Bóg” mogą składać wyłącznie sędziowie i prokuratorzy. Pozostali pracownicy środowiska prawniczego, takiej możliwości zostali pozbawieni. Jednak – jak zaznaczają – przyszedł czas na zmiany. Co do tego nie ma wątpliwości Izabela Niedźwiecka – adwokat, która podpisała petycję.

– Uważam że każdy zawód, który się wykonuje, jeżeli wykonuje go osoba wierząca, to ta osoba powinna odnosić to, co robi do swojej wiary. Nie mogą to być dwie oddzielne rzeczy – oddzielnie życie zawodowe i oddzielnie życie jako katolika, natomiast jest to bardzo ważne, żeby te wartości były łączone. Trudno powiedzieć, dlaczego to nie zostało dopatrzone, bo wszyscy wykonujemy zawód, który ma się opierać i na naszej uczciwości i na działaniu dla ujawnienia prawdy, dla robienia tego w najlepszy sposób, więc nie widzę tutaj powodu, dla którego te zawody powinny być ograniczone w tym. Powinna być możliwość takiego wyboru – mówi adwokat Izabela Niedźwiecka.

Już w starożytności, prawnicy znajdowali się w grupie trzech klasycznych zawodów – obok duchownych i lekarzy – przed których rozpoczęciem składało się publiczną przysięgę. Jej celem było stanie na straży wartości, przyświecających wybranemu zawodowi.

W przeszłości ślubowanie prawnicze zawsze miało charakter religijny. Jednak w okresie PRL sytuacja ta uległa zmianie. I choć obecna Konstytucja zapewnia wolność sumienia oraz wyznania, w ustawach korporacyjnych nie przywrócono wcześniejszych założeń. Do ślubowania, zakończonego słowami „Tak mi dopomóż Bóg” mają prawo wyłącznie sędziowie i prokuratorzy. Natomiast adwokaci, radcowie prawni, komornicy i notariusze takiej możliwości nie mają. Stan ten stanowi ewidentną niespójność systemu prawa. Jest on także niezgodny z art. 25 Konstytucji, który gwarantuje swobodę wyrażania poglądów religijnych w życiu publicznym.

Chcąc zmienić ową sytuację, Stowarzyszenie Ars Legis im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników wystosowało do władz Rzeczpospolitej petycję, domagając się zmiany ustaw korporacyjnych i możliwości dodania słów, powołujących się na Boga w formule ślubowania zawodowego, załączając stosowny projekt ustawy. W bardzo licznej grupie osób, które złożyły swój podpis pod petycją znaleźli się prawnicy, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, komornicy aplikanci, studenci prawa, a także nauczyciele akademiccy. Zbieranie podpisów pod wnioskiem trwa nadal.

RIRM

drukuj