50 kapliczek w woj. małopolskim zostanie odnowionych

Kolejne zabytkowe kapliczki w województwie małopolskim zostaną odnowione w tym roku dzięki dotacji przyznanej przez władze regionu. Przeznaczono na ten cel 300 tys. zł, co pozwoli na renowację 50 takich budowli.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą realizacji tegorocznej edycji programu „Kapliczka”. Zgodnie z nią gminy i powiaty z regionu otrzymają pomoc finansową w wysokości od 3 tys. do 11 tys. zł na renowację 50 kapliczek znajdujących się na ich terenie. W sumie do programu zgłoszono blisko 160 zadań; 80 z nich nie przyznano dotacji, a 27 odrzucono ze względów formalnych.

Konkurs „Kapliczka” skierowany był do samorządów podejmujących w 2016 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Na odnowę każdego obiektu mogły one uzyskać do 20 tys. zł, ale nie więcej niż 75 proc. wartości zadania.

Odnawiane obiekty nie muszą figurować w rejestrze zabytków, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi. Gminy lub powiaty mogły zgłosić do konkursu zadania dotyczące kapliczek nie będących ich własnością, poprzez nawiązanie współpracy z właścicielami tych obiektów np. parafii, klasztoru czy związku wyznaniowego.

W dotychczasowych edycjach konkursu „Kapliczka” w 2009, 2014 i 2015 r. uratowano od zniszczenia ponad 140 zabytkowych kapliczek na terenie całego województwa.

PAP/RIRM

drukuj