Malta objęła prezydencję w Radzie UE

Malta, najmniejszy kraj Unii Europejskiej, objął rotacyjną półroczną prezydencję w Radzie UE. Na ten czas przypadnie najpewniej złożenie wniosku o wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, a także oczekiwane z uwagą wybory w Holandii i Francji.

Program prezydencji tego wyspiarskiego kraju został zbudowany wokół trzech „M”: migracji, polityki morskiej i Morza Śródziemnego.

W sprawach migracyjnych Malta podkreśla konieczność reformy unijnej polityki azylowej i pełnego wdrożenia ustaleń o relokacji w krajach UE 160 tys. uchodźców.

Wysoko w programie prezydencji umieszczono także bezpieczeństwo, co ma być odpowiedzią na wzrost zagrożenia terrorystycznego w Europie.

Jest tam także jednolity rynek jako największe osiągniecie europejskiej integracji, gdzie celem jest m.in. dokończenie budowy wewnętrznego rynku energii i prace nad unią rynków kapitałowych.

Malta, licząca ledwie 423 tys. mieszkańców, weszła do UE wraz z Polską i innymi krajami w 2004 roku i dopiero debiutuje w roli państwa przewodniczącego pracom UE.

RIRM

drukuj