fot. PAP/Łukasz Gągulski

Małopolskie: 550 tys. zł na renowacje zabytkowych kapliczek

Kolejne zabytkowe kapliczki w województwie małopolskim zostaną odnowione w tym roku dzięki dotacji przyznanej przez władze regionu. Przeznaczono na ten cel 550 tys. zł. Do tej pory dzięki samorządowym dotacjom uratowano ponad 500 takich obiektów.

Ogłoszony przez władze województwa konkurs grantowy „Kapliczki Małopolski” skierowany jest do samorządów podejmujących w bieżącym roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Odnawiane obiekty nie muszą figurować w rejestrze zabytków, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Jedna gmina lub powiat może zgłosić maksymalnie dwa obiekty ze swojego terenu. Samorządy mogą zgłosić także prace prowadzone przy kapliczkach, które są własnością prywatną – pod warunkiem, że nawiążą współpracę z ich właścicielami np. parafiami, klasztorami, czy związkami wyznaniowymi. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł i nie powinna przekroczyć 60 proc. kosztów realizacji całości prac.

Zainteresowane gminy i powiaty mogą zgłaszać wnioski do 23 marca. O wyborze kapliczek do renowacji zadecyduje przede wszystkim ich stan techniczny.

W dotychczasowych edycjach konkursu „Kapliczki Małopolski” od 2009 roku uratowano od zniszczenia ponad 500 zabytkowych kapliczek na terenie całego województwa. Samorząd Małopolski udzielił dofinansowania na ten cel na łączną kwotę 4,5 mln zł.

 

PAP

drukuj