PAP/Jakub Kamiński

M. Morawiecki: Wzrost świadczeń emerytalnych o minimum 70 zł to najwyższa waloryzacja od lat

Wzrost świadczeń emerytalnych o minimum 70 zł to najwyższa waloryzacja od lat – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w wywiadzie dla jednego z tabloidów odniósł się do przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o wzroście świadczeń emerytalnych.

Szef rządu wyjaśnił, że „łączny koszt waloryzacji w 2019 r. wyniesie rekordowe 8 mld 400 mln zł”. „Wzrost najniższej emerytury do 1 tys. 100 zł stanowi o jedną czwartą wyższą kwotę niż najniższe świadczenie z ZUS w 2015 r.” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Wszystkie te nakłady społeczne – jak wskazał – są realizowane przy najniższym deficycie budżetowym od lat, bez zaciągania zobowiązań wobec przyszłych pokoleń Polaków.

Zmiana waloryzacji jest korzystniejsza przede wszystkim dla osób o najniższych emeryturach – ocenił politolog dr Tomasz Kopyściański.

Nie jest to zmiana, jakiej wszyscy oczekiwali, zwłaszcza osoby o najniższym poziomie świadczeń emerytalno-rentowych. Najniższa emerytura na poziomie 1100 zł to kwota o wiele niższa od potrzeb, chociażby socjalnych tak uposażonych emerytów. Natomiast kierunek zmian, dążąc do tego, aby zrównać emeryturę osób lepiej uposażonych od tych, które otrzymywały świadczenia niższe, na pewno należy przeanalizować pod kątem jego kontynuowania w kolejnych latach –  powiedział Tomasz Kopyściański .

Od marca 20019 r. najniższe emerytury wyniosą 1100 złotych, a wszystkie świadczenia wzrosną o co najmniej 70 złotych. Zakłada to projekt noweli o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt nowych przepisów powstał przede wszystkim z myślą o najuboższych seniorach.

RIRM

drukuj