NIK: Sektor bankowy w Polsce jest stabilny

Sektor bankowy w Polsce jest stabilny, a co za tym idzie oszczędności obywateli z gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są bezpieczne – wynika z raportu przygotowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli.

NIK wzięła pod lupę główne instytucje odpowiedzialne za sektor finansowy w Polsce.

– Sektor bankowy jest stabilny, a co za tym idzie oszczędności obywateli z gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są bezpieczne. W ramach kontroli badano funkcjonowanie nadzoru makroostrożnościowego nad sektorem finansowym, którego celem jest zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości rynku finansowego. Został on wdrożony skutecznie i podniósł ogólny poziom bezpieczeństwa sektora bankowego oraz jego odporność na niepożądane zjawiska i zawirowania rynkowe – mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Jak dodaje, z danych sprawozdawczych banków oraz analiz NBP i KNF-u wynika, że w ostatnich latach banki zwiększyły swoje kapitały, przez co stały się bardziej odporne na zagrożenia.

NIK oceniła, że od listopada 2015 r. do listopada 2017 r. – w okresie objętym kontrolą – Narodowy Bank Polski i minister finansów, tworzące dwa z czterech filarów głównych sieci bezpieczeństwa finansowego, rzetelnie wykonywały swoje zadania nadzorcze w kluczowych aspektach dla zapewnienia stabilności sektora bankowego.

Nie oznacza to jednak, że kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości – akcentuje Krzysztof Kwiatkowski.

– NIK zwraca uwagę, że minister finansów, jako podmiot odpowiedzialny za implementację prawa Unii Europejskiej w obszarze instytucji finansowych, przyczynił się do przyjęcia wymaganych aktów prawnych z opóźnieniami – podkreśla prezes NIK.

Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego między innymi „podejmowała za mało działań nadzorczych wobec banków spółdzielczych. Zdarzały się nawet przypadki braku skutecznej reakcji na nieprawidłowości w tych bankach. Urząd Komisji nie nadzorował także w sposób wystarczający pracy kuratorów bankowych oraz nie przestrzegał zasad doboru kandydatów na to stanowisko” – podkreśliła Izba.

TV Trwam News/RIRM

drukuj