fot. twitter.com

M. Morawiecki: Szkolnictwo zawodowe potrzebne do rozwoju gospodarczego

Szkolnictwo zawodowe jest fundamentalnie potrzebne dla rozwoju gospodarczego – mówił wicepremier Mateusz Morawiecki. Wziął on udział w konferencji na UW na temat szkolnictwa zawodowego, współorganizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.

„Wraz z panią minister Zalewską będziemy się starali w wielu regionach kraju tak dopasować nasze szkolnictwo zawodowe i techniczne, by było ono jak najbardziej elastyczne” – powiedział.

Dodał, że reforma tego szkolnictwa będzie szła w kierunku „dopasowania rynku pracy do rynku przedsiębiorców”.

Powoływał się na raport OECD, z którego wynika że za 20 lat ponad połowa rozpoczynających pracę, będzie pracować w nieistniejących dziś zawodach. Szkolnictwo zawodowe powinno odpowiadać też na to wyzwanie – mówił.

Ocenił, że likwidacja szkół zawodowych 20 lat temu była błędem. Dziś, dodał, szkolnictwo zawodowe powinno być ściśle związane z przedsiębiorcami, a także dopasowane do rynku regionalnego.

„Szkolnictwo dualne jest potrzebne, bo najlepiej rozpoznaje potrzeby rynku, w tym rynku lokalnego” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Dziękował też przedsiębiorcom niemieckim, którzy „od początku transformacji transplantowali tutaj dobre przykłady współpracy w ramach systemu dualnego”.

„Nauką i pracą ludzie się bogacą, a jak nauka idzie razem z pracą, bogacą się podwójnie” – skonkludował.

PAP/RIRM

drukuj