M. Morawiecki: Radiu Maryja życzę kolejnych sukcesów w Wolnej Polsce

„Z całego serca gratuluję sukcesu jakim jest 25 lat funkcjonowania Katolickiej Rozgłośni Radiowej Polaków, która na trwałe zmieniła krajobraz Polski, tak bardzo wyniszczonej latami komunistycznej niewoli” – pisze Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów w liście gratulacyjnym do o. Tadeusza Rydzyka CSsR, dyrektora Radia Maryja.

***

Warszawa, 3 grudnia 2016 r.

WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

Szanowny Ojcze Dyrektorze,

z całego serca gratuluję sukcesu, jakim jest 25 lat funkcjonowania Katolickiej Rozgłośni Radiowej Polaków, która na trwałe zmieniła krajobraz Polski, tak bardzo wyniszczonej latami komunistycznej niewoli. Audycje katolickie, transmisja liturgii opatrzona po wielokroć komentarzem najwybitniejszych znawców tematu i wspólna modlitwa radiosłuchaczy to przykład tego, jak „zło dobrem zwyciężać”. A to wszystko w Polsce, w której mimo ogromnych ran zadanych przez zabory, wojny i komunizm – przetrwała religijność zwyczajnych ludzi, kultywowana głównie w rodzinach. Katolicka rozgłośnia jest także przykładem, iż nie udało się zepchnąć religii tylko do sfery prywatnej i wykorzenić z naszej świadomości zbiorowej tej ważnej części tożsamości Polaków.

XXV rocznica powstania Radia Maryja skłania do refleksji nad historią Polski, naszą tradycją oraz rolą Kościoła w kształtowaniu i utrzymaniu polskości. Każdy, kto wnikliwie analizuje nasze dzieje musi dostrzec, iż symbioza państwa i Kościoła była naturalną częścią życia społecznego naszego Narodu, a Kościół na przestrzeni wieków dał Polsce całe zastępy patriotów, częstokroć będących myślicielami najwybitniejszego formatu, filozofami, renesansowymi humanistami, kardynałami Kurii Rzymskiej, czy zasługującymi na najwyższe uznanie misjonarzami oraz działaczami kościelnych organizacji humanitarnych. Wśród najwybitniejszych wymienić należy ojca Maksymiliana Maria Kolbe, który – jako jeden z pierwszych – założył radio głoszące słowo Boże i połączył tę misję z sednem życia zakonnego. Radio Maryja kontynuuje normalność, znaną z setek lat naszej historii. Normalność w sprawach wyznania i religii polega bowiem na tym, że nikomu nie wolno zabraniać publicznego wyznawania własnej religii, nikogo nie powinna razić koloratka księdza, który przechodzi ulicą, nie powinno również dziwić, że ludzie chcą się modlić w miejscach, w których serce podpowiada, że tak trzeba.

Dlatego znaczenie Radia Maryja i Telewizji Trwam jest trudne do przecenienia jako instytucji misyjnej i katolickiego radia zapełniającego pustkę po nihilizmie komunizmu. W pewnym sensie – na tle dzisiejszego świata – Radio Maryja jest nie tylko kontynuacją polskiej tradycji, ale – również – wyrazem spojrzenia polskiego Narodu w przyszłość. Nowatorskie korzystanie z dorobku naszej tradycji adekwatne względem technicznych możliwości współczesnego świata – to właśnie charakterystyka misji uskutecznianej przez Radio Maryja od 25 lat.

Dziś gdy mówimy tyle o społeczeństwie obywatelskim, myślę, że warto podkreślić, że to właśnie Rodzina Radia Maryja jest jednym z najwspanialszych przykładów polskich tradycji samoorganizacji i współdziałania społecznego. To Rodzina Radia Maryja stanowi przykład, jak może i powinno wyglądać społeczeństwo obywatelskie w Polsce. W Rodzinie Radia Maryja można odnaleźć oprócz głębokiej wiary i wartości patriotycznych szczerą przyjaźń. Tu pozwolę sobie przytoczyć starotestamentowe słowa:

Wiemy bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł.

Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość.

Wiemy przyjaciel jest lekarstwem życia.

[Syr 6,14-16]

Ukochanie Ojczyzny jest czymś co tworzy piękną przyjaźń między ludźmi. Za stworzenie dzieła, które pozwala by ta przyjaźń mogła zaistnieć i tak pięknie się rozwinąć wśród Rodziny i Przyjaciół Radia Maryja chciałbym podziękować Ojcu Dyrektorowi. Radiu Maryja życzę kolejnych sukcesów w Wolnej Polsce i łączę się z Uczestnikami Obchodów XXV rocznicy powstania Radia w roztropnej trosce o dobro wspólne Naszej Ojczyzny.

Z wyrazami najgłębszego szacunku

Mateusz Morawiecki

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl