fot. PAP/Tomasz Gzell

M. Morawiecki: III sektor jest spadkobiercą wielkich tradycji

Współczesny III sektor jest spadkobiercą wielkich tradycji, ale też koncentruje się na działaniach związanych z XXI w. – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu, wspólnie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim, zainaugurowali działalność Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nowa instytucja ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki.

W swoim przemówieniu premier wskazywał na znaczenie Narodowego Instytutu Wolności.

Dla mnie to jest ogromna radość, że możemy zainicjować działania tak ważnej Instytucji, która może korzystać z wielkich, wspaniałych doświadczeń polskich z dawnych lat. W jakimś stopniu III sektor dzisiaj jest też spadkobiercą polskiej inteligencji, ruchu ludowego, socjalistycznego, narodowego, czyli wielkich tradycji sprzed stu kilkudziesięciu lat. Oczywiście dzisiejszy III sektor, dzisiejsze organizacje pozarządowe koncentrują się na działaniach w dużym stopniu dotyczących XXI w. Tutaj liczę bardzo mocno na współpracę z wami – mówił premier RP.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie funkcjonowało przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Instytucja przejęła zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dotychczas odpowiedzialnego za III sektor.

RIRM

drukuj