fot. PAP/Paweł Supernak

M. Kuchciński pozostaje marszałkiem Sejmu, wniosek o jego odwołanie – odrzucony

Marek Kuchciński pozostaje marszałkiem Sejmu. We wtorkowym głosowaniu odrzucony został wniosek o jego odwołanie. Złożyły go kluby Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.

Za odwołaniem Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka opowiedziało się 146 posłów, przeciw było 233, a wstrzymało się 29. Większość konieczna do odwołania wynosiła 205.

Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu posłowie PO i Nowoczesnej złożyli 15 czerwca. Wcześniej, 14 czerwca, Sejm zdecydował, że wysłucha na posiedzeniu informacji w sprawie środków z Unii Europejskiej przyznanych Ministerstwu Zdrowia na lata 2014-2020; odrzucił jednocześnie wniosek PO o informację ws. konsekwencji nałożenia na Polskę kar w związku z art 7.

Posłowie PO i Nowoczesnej poinformowali wówczas, że złożą wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego, bo „złamał świętą zasadę”, według której kluby opozycyjne – kiedy przychodziła ich kolej – mają prawo żądać informacji na każdy temat, także najbardziej niewygodny dla rządu.

Kandydatką PO i Nowoczesnej na nowego marszałka była szefowa N. Katarzyna Lubnauer.

Sejm odwołuje marszałka na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów i imiennie wskazujący kandydata na marszałka. Sejm odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.

PAP/RIRM

drukuj