M. Błaszczak: Biuro Spraw Wewnętrznych będzie podlegać MSWiA

Biuro Spraw Wewnętrznych zostanie wyłączone z Komendy Głównej Policji i będzie podlegać bezpośrednio szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – zapowiedział w piątek minister Mariusz Błaszczak. O takich planach mówił w grudniu wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że w ciągu kilku tygodni będzie gotowy projekt zmian w ustawie o policji.

W ciągu kilku tygodni taki projekt będzie przedstawiony przez rząd – powiedział w piątek minister Mariusz Błaszczak.

W jego ocenie obecnie nadzór szefa MSWiA nad policją „jest ułomny”. Dodał, że po zmianach minister „będzie miał wiedzę o tym, co się dzieję w policji”.

W czwartek ze stanowiska zrezygnował komendant główny policji insp. Zbigniew Maj.

– Policja ma się zajmować obroną bezpieczeństwa obywateli, a nie własnymi sprawami. To była jedyna realna i dobra decyzja – powiedział minister Błaszczak, komentując rezygnację komendanta głównego. Szef MSWiA wyraził nadzieję, że wymiar sprawiedliwości rozstrzygnie sprawę.

O tym, że w resorcie spraw wewnętrznych powstanie komórka nadzorująca i kontrolująca formacje mundurowe MSWiA mówił na początku grudnia 2015 roku wiceminister Zieliński.

– Chciałbym zbudować wyspecjalizowaną komórkę kontroli i nadzoru w MSWiA, która będzie miała instrumenty do tego, żeby badać wszystkie działania niezgodne z prawem w służbach mundurowych i żeby to nie podlegało komendantom. Chodzi o to, żeby minister nie był skazany wyłącznie na informacje, które dostarczają mu komendanci główni – mówił Jarosław Zieliński.

Jest jeden problem i to jest główna kwestia do rozwiązania. Ministerialny nadzór musi otrzymać możliwości i prawo wglądu do materiałów operacyjnych. Komórka prowadząca nadzór musi dysponować tym narzędziem – dodał wiceminister.

BSW to tzw. „policja w policji”; działa w strukturach KGP od 18 lat. Do jego głównych zadań należy m.in. zapobieganie przestępstwom popełnianym przez policjantów i pracowników policji.

PAP/RIRM

drukuj