Lublin: Sąd umorzył postępowanie przeciwko wojewodzie lubelskiemu

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód umorzył postępowanie przeciwko wojewodzie lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi, wobec którego prywatny akt oskarżenia wniósł organizator Marszu Równości Bartosz Staszewski za słowa wojewody o marszu jako promocji dewiacji.

Sąd uznał, że słowa wojewody, choć bezspornie mają negatywny wydźwięk, wyrażają opinię części społeczeństwa polskiego i wypowiedziane zostały w ramach debaty publicznej, a w związku z tym podlegają ochronie konstytucyjnej wolności wypowiedzi.

„Sąd karny nie może być cenzorem debaty publicznej” – powiedział w uzasadnieniu wydanego we wtorek postanowienia sędzia Bernard Domaradzki.

W ocenie sądu, wypowiedź Przemysława Czarnka nie zawiera znamion czynu zabronionego i nie można jej uznać za występek zniesławienia. Jak tłumaczył sędzia, osoby uczestniczące w debacie publicznej i politycznej muszą się liczyć z tym, że będą narażone na bardziej dotkliwą krytykę, w tym krytykę niesprawiedliwą.

Sędzia tłumaczył, że prawo do ochrony dobrego imienia nie może być prawem nieograniczonym. Jak podkreślił, prawo do ochrony dobrego imienia stanowi granicę dla wolności wypowiedzi, ale „kiedy ingerencja w wolność wypowiedzi byłaby nadmierna”, to „sąd musi być po stronie wolności wypowiedzi”.

Sprawa dotyczy komentarza wojewody Przemysława Czarnka zamieszczonego na jego wideoblogu, w którym krytykując organizowanie Marszu Równości w Lublinie, powiedział, że sprzeciwia się promowaniu „zboczeń, dewiacji, wynaturzeń”, postaw „antyrodzinnych, antychrześcijańskich”, „sprzecznych z katechizmem, sprzecznych z Konstytucją RP”, która – jak przypominał – chroni „tylko małżeństwo heteroseksualne, związek kobiety i mężczyzny”.

Pełnomocnik organizatora Marszu Równości mec. Bartosz Przeciechowski zapowiedział złożenie odwołania do Sądu Okręgowego.

PAP/RIRM

drukuj