Łódź: Święto Ofiarowania Pańskiego

Dziś obchodzone jest Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane także Świętem Matki Boskiej Gromnicznej, upamiętniające ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej. Mszy Świętej w łódzkiej katedrze przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki.

Dzisiejsze święto rozpoczęło się uroczystym poświęceniem świec i procesją. W tym dniu w Kościele przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II. Dlatego łódzka katedra wypełniona była dziś siostrami i braćmi zakonnymi różnych zgromadzeń naszej archidiecezji.

O. Kazimierz Kubacki, Przewodniczący Wydziału ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego Archidiecezji Łódzkiej przywitał wszystkich zebranych i skierował do nich słowo.

„Jest to zawsze okazja do tego, by podziękować Panu Bogu za dar życia zakonnego we wspólnocie Kościoła, podziękowania za zakony, za zgromadzenia, za instytuty, za stowarzyszenie życia apostolskiego, za dziewice konsekrowane, za wdowy konsekrowane, za pustelników” – powiedział o. Kazimierz Kubacki.

Oj. Kubacki w imieniu wszystkich osób życia konsekrowanego podziękował wszystkim wiernym, na czele z księdzem arcybiskupem za ich szczególną modlitwę w intencji osób konsekrowanych i w intencji powołań w Roku Życia Konsekrowanego.

W homilii ksiądz arcybiskup mówił o tym, dlaczego w dzisiejszych czasach tak ważne i trudne jest powiedzenie, że należę do Boga jak to czynią właśnie osoby konsekrowane. Trudne w czasie gdy promuje się prawo do siebie i do innych jako najwyższą wartość. Współczesnemu człowiekowi przypisuje się prawo do egoizmu i samozadowolenia, stąd takie inicjatywy jak in vitro, bo mam prawo posiadać dziecko nawet wbrew naturze i godności osoby ludzkiej.

Dzisiejszy dzień kończy w kościele powszechnym Rok Życia Konsekrowanego. Dlatego w tym dniu metropolita łódzki w sposób szczególny zwracał się właśnie do osób życia konsekrowanego.

„To szczególny czas, by raz jeszcze uświadomić sobie co znaczy że Bóg na mnie spojrzał, Bóg mnie zechciał dla siebie, Bóg mnie wybrał i Bóg  przeznaczył by być Jego świadkiem w takim świecie jaki on dzisiaj jest. Wbrew właśnie tej współczesnej świadomości, wbrew tej rozpowszechniającej się świadomości prawa, do prawa do siebie, do innych mogliście Moi Drodzy raz jeszcze do samej głębi wniknąć co to znaczy, że Bóg ma przede wszystkim prawo do Was. Przede wszystkim i w sposób absolutny. A po wtóre, że to iż na Was spojrzał, Was wybrał i przeznaczył wynika przede wszystkim z Jego nieskończonego miłosierdzia wobec Was. To przejaw miłości miłosiernej”- mówił  ks. abp Marek Jędraszewski.

Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest zawsze 2 lutego. Wpisuje się ono także w kalendarz kościołów starokatolickich, ewangelickich i prawosławnych. Nie jest dniem wolnym od pracy. Rok Życia Konsekrowanego, który kończy się dzisiejszego dnia, ustanowił Papież Franciszek. Trwał on od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku.

Antoni Zalewski

Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej

drukuj