Litwa: Do Wilna dotarł rajd z Sulejówka „Gościńcem ku Niepodległości”

Do Wilna dotarł rajd rowerowy „Gościńcem ku Niepodległości”. Rowerzyści jadący szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego ruszyli 17 czerwca spod ławeczki Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a dzisiaj dotarli na metę – mauzoleum Matka i Serca Syna na cmentarzu na Rossie.

Rajd, o trasie 668 km, przybiegał pod hasłem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i był objęty patronatem honorowym, m.in. wicemarszałek Senatu RP Marii Koc i mer rejonu wileńskiego Marii Rekść. Wicemarszałek i mer w ostatnim dniu dołączyły do uczestników rajdu i do Wilna wjechały na rowerach.

„To jest bardzo cenna inicjatywa na rzecz dobrej współpracy Polski i Litwy, ale przede wszystkim współpracy Polaków z macierzy i Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie” – powiedziała wicemarszałek Maria Koc, podsumowując rajd.

Przypomniała, że „Polacy stanowią jedną wielka narodową wspólnotę”.

„Zawsze musimy o tej wspólnocie pamiętać, o rodakach, którzy mieszkają tu na Litwie” – dodała.

Maria Rekść poinformowała, że rajd rowerowy był jedną z inicjatyw podejmowanych przez samorząd, by zaznajomić młodzież z Polski z życiem Polaków na Litwie.

„Często Polacy w Polsce nawet nie wiedzą, że na Litwie mieszka zwarta grupa Polaków, że mamy szkoły polskie, kultywujemy swoją kulturę, dbamy o pamięć historyczną. Chcemy to wszystko pokazać” – powiedziała Maria Rekść w rozmowie z PAP.

Głównym organizatorem rajdu była Komenda Hufca ZHP „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim m. 1 PLM „Warszawa”. Komendant rajdu Damian Murach powiedział PAP, że inicjatywa „miała wymiar patriotyczny, rekreacyjny, turystyczny i na pewno będzie kontynuowana”.

„To była bardzo udana wyprawa, chociaż niełatwa. Wiele zwiedziliśmy i zapewne w przyszłym roku będzie znacznie liczniejsza grupa uczestników”– powiedział Damian Murach.

Trasę od Sulejówka do Wilna pokonało siedem osób. W sumie, na poszczególnych etapach, w rajdzie udział wzięło około 30 osób.

Jednym z celów wydarzenia było też reaktywowanie i wypromowanie dawnego traktu łączącego Warszawę i Wilno – Wielkiego Gościńca Litewskiego.

Wielki Gościniec Litewski był najważniejszym szlakiem handlowym i pocztowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Szlak łączył stolicę Korony Królestwa Polskiego ze stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego i miał wpływ nie tylko na sprawne funkcjonowanie komunikacji w granicach ogromnego państwa, ale też na rozwój miejscowości przy nim usytuowanych.

Pomysł reaktywacji dawnego szlaku jako atrakcji turystycznej zrodził się w Sokołowie Podlaskim. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych.

PAP/RIRM

drukuj