fot. PAP

List otwarty naukowców do KRRiT i sprawujących władzę

Naukowcy ponownie zwracają się do członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz sprawujących władzę w Polsce. W wystosowanym liście wzywają do przeciwstawiania się wszelkim próbom blokowania dostępu TV Trwam do MUX-1.

Naukowcy napisali, że żadna władza nie może zapominać, że podlega ocenie swoich wyborców. Stwierdzili też, że założenie, iż Polacy składający podpisy o udzielenie koncesji Telewizji Trwam i manifestujący w tej sprawie w całej Polsce zmęczą się i zapomną o swoich poglądach, może okazać się wielką pomyłką.

Naukowcy wezwali sprawujących władzę w Polsce do stanowczego przeciwstawiania się wszelkim próbom blokowania dostępu Telewizji Trwam do multipleksu MUX-1.

„Bierne lub czynne popieranie tego blokowania można uznać za zdradę najważniejszych, w pełni demokratycznych i konstytucyjnie zagwarantowanych zasad sprawowania władzy w Polsce w dwudziestym pierwszym wieku” – napisali naukowcy w liście.

***

 

List otwarty

Do członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz sprawujących władzę w Polsce

 

Poznań, 8 maja 2013 r.

W związku z trwającym procesem przyznawania koncesji na nadawanie programów telewizyjnych na multipleksie MUX-1 zwracamy się jeszcze raz do wszystkich odpowiedzialnych za politykę medialną, a więc do członków KRRiT, jak również do prezydenta RP, premiera, członków rządu, posłów i senatorów o interwencję w sprawie przydzielenia miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam jako głównego ogólnopolskiego profesjonalnego nadawcy katolickiego w Polsce uznanego i popieranego przez Episkopat Polski.

Miliony Polaków zamieszkałych w Ojczyźnie i poza jej granicami domagają się swobodnego dostępu Telewizji Trwam do miejsca na multipleksie, czego wyrazem są podpisy składane pod petycjami i marsze protestacyjne. Katolicka większość Polaków ma prawo nie tylko do własnych mediów, ale ma prawo do wspólnotowej modlitwy i obowiązek szerzenia informacji o swojej wierze oraz do katolickiej oceny zjawisk moralnych, gospodarczych, społecznych i politycznych. Koniecznym warunkiem wypełnienia tych praw jest swobodny dostęp w każdym domu do katolickich mediów uznawanych i popieranych przez władze kościelne.

Żadna władza nie może zapominać, że podlega ocenie swoich wyborców. Założenie, iż Polacy składający podpisy o udzielenie koncesji Telewizji Trwam i manifestujący w tej sprawie w całej Polsce zmęczą się i zapomną o swoich poglądach, może okazać się wielką pomyłką. Historia potwierdza, że w takich pryncypialnych sprawach poglądy społeczeństwa polskiego radykalizują się samorzutnie, w szczególności, gdy działania naruszają konstytucyjne prawa wolnościowe nie tylko ludzi wierzących. Osoba sprawująca jakąkolwiek władzę w Polsce odpowiada za udawanie, że przedmiotowa sprawa nie jest nośnikiem poważnego konfliktu społeczno-politycznego.

Dlatego wzywamy sprawujących władzę w Polsce do stanowczego przeciwstawiania się wszelkim próbom blokowania dostępu Telewizji Trwam do multipleksu MUX-1. Bierne lub czynne popieranie tego blokowania można uznać za zdradę najważniejszych, w pełni demokratycznych i konstytucyjnie zagwarantowanych zasad sprawowania władzy w Polsce w dwudziestym pierwszym wieku.

Doc. dr Olgierd Baehr

Dr inż. Jerzy Frąckowiak

Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Prof. dr hab. Edmund Kozal

Dr Łucja Łukaszewicz

Prof. UAM dr hab. Andrzej Maciejewski

Prof. dr hab. Jerzy Marcinek

Prof. dr hab. Kazimierz Stępczak

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski

Dr Bogna Zawieja

drukuj