fot. PAP/EPA

List Ojca Świętego

„Europo, odnajdź siebie samą! Odkryj na nowo swoje głęboko zakorzenione ideały. Bądź sobą!”- napisał papież Franciszek w liście z okazji 40. rocznicy powstania Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej.

Z okazji 40. rocznicy powstania Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej oraz 50. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Unią Europejską papież Franciszek napisał list. Ojciec Święty wzywa, by Europa nie bała się swojej tysiącletniej historii, bo jest ona oknem ku przyszłości.

„Europie chciałbym zatem powiedzieć: ty, która przez wieki byłaś kuźnią ideałów, a teraz zdajesz się tracić swój rozmach, nie zatrzymuj się, by patrzeć na swoją przeszłość jak na album wspomnień” – nawoływał Ojciec Święty Franciszek.

Mija również 50 lat od obecności Stolicy Apostolskiej jako stałego obserwatora przy Radzie Europy. Papież Franciszek zwraca uwagę, że Europa musi być miejscem przyjaznym i gościnnym. Gdzie miłość, która jest najwyższą cnotą chrześcijańską, przezwycięża wszelkie formy obojętności i egoizmu.

„Marzę o Europie przyjaznej dla osoby i dla osób. Ziemi, gdzie szanowano godność każdego, gdzie osoba byłaby wartością samą w sobie, a nie przedmiotem kalkulacji ekonomicznej lub towarem. Ziemi, która chroniłaby życie w każdym jego momencie, od chwili gdy niewidzialne pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu, ponieważ żaden człowiek nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych” – napisał Ojciec Święty Franciszek.

W papieskim liście znalazło się też ostrzeżenie, że Europa podzielona może stać się niezdolna do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości. Jako wyjątkowo aktualne papież Franciszek przywołał następujące słowa św. Jana Pawła II: Europo, odnajdź siebie samą, bądź sobą!

TV Trwam News

drukuj