Likwidują posterunki policji

35 posterunków policji zostanie zlikwidowanych w Świętokrzyskiem. Zmiany mogą zostać wprowadzone już 1 grudnia – powiedział rzecznik świętokrzyskiej policji podkom. Grzegorz Dudek. Według władz gmin, których dotyczy reorganizacja, zmiana zmniejszy poczucie bezpieczeństwa.

Zmiany zapowiadane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach przewidują likwidację 35 posterunków policji. Trzy kolejne zostaną przekształcone w komisariaty.

W tej sprawie poseł PiS Maria Zuba wystosowała interpelację poselską do ministra spraw wewnętrznych i cyfryzacji.

– W odpowiedzi na interpelację, pan minister napisał, że likwidacja każdego posterunku policji będzie wnikliwie analizowana, że ta sprawa będzie omawiana zarówno na szczeblu powiatowym, jak i na szczeblu gminnym. Dziś już wiem, że owszem takie spotkania odbywały się, ale po to, żeby zakomunikować, że takie likwidacje nastąpią – akcentowała poseł Maria Zuba.

Co więcej poseł Maria Zuba zwróciła również uwagę, że żadne spotkanie nie skończyło się zmianą decyzji Komendanta Wojewódzkiego.

 – Przyjęte założenia już na wstępie są realizowane. Co oznacza, że przestępczość w środowiskach zarówno wiejskich jak i miejskich zostanie spotęgowana. Co z kolei spowoduje, że mieszkaniec naszego województwa będzie bardziej zagrożony niż dotychczas. Tym bardziej, że z analizy, którą przedstawiłam ministrowi wyraźnie wynika, że z tego tytułu nie zostaną osiągnięte żadne efekty oszczędnościowe. Pan minister nie odniósł się do tego, przemilczał tą sprawę. Tak naprawdę sprawa została zamknięta, przy milczącej aprobacie posłów Platformy Obywatelskiej i PSL. To jest kolejny etap „zwijania państwa”- dodała poseł Maria Zuba.

Likwidacja posterunków działających w małych miejscowościach to element ogólnopolskiej akcji reorganizacji struktur policyjnych, która ma przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza likwidacja posterunków za rządów koalicji PO – PSL. W latach 2009-2012 spośród 800 zlikwidowano ok. stu.

Wypowiedź poseł Marii Zuby

Audio MP3
Pobierz

 

RIRM/PAP

 

drukuj