Likwidacja najstarszej uczelni weterynaryjnej

Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Z. Grzyckiego we Lwowie zostanie zlikwidowany. To jedna z najstarszych uczelni weterynaryjnych o pełnych prawach akademickich w Europie.

O likwidacji uczelni zdecydował Ukraiński Minister Rolnictwa. Ma ona zostać włączona  do Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach.

Pracownicy Uniwersytetu  nie znają przyczyn podjęcia przez ukraińskie władze takiej decyzji. Od 23 stycznia trwa akcja protestacyjna studentów do której przyłączyli się nauczyciele akademiccy

Dziś odbył się kolejny protest we Lwowie przed gmachem głównym Uniwersytetu. Protestujący wysłali także apel do polskich kolegów oraz do Prezydenta RP i Marszałka Sejmu  RP.

Uczelnia do 1926 roku była jedyną polską szkołą weterynaryjną o pełnych prawach akademickich z polskim językiem wykładowym. Kształciła wielu Polaków. W 1927 roku otwarto Wydział Weterynaryjny na Uniwersytecie Warszawskim.

Po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę uczelnia stała się przykładem  weterynaryjnej pozarządowej współpracy ukraińsko polskiej.

RIRM

drukuj