fot. flickr.com

Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt noweli ustawy o broni

Łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń na posiadanie broni – zakłada projekt klubu Kukiz‘15  złożony w Sejmie. Celem nowelizacji ustawy o broni i amunicji ma być m.in. doprecyzowanie przepisów i jasne określenie kryteriów, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o zezwolenie.

Kukiz’15 chce ponadto, aby stosowną decyzję wydawało starostwo, a nie policja. Według posłów klubu zwiększy to liczbę posiadaczy pozwoleń na broń do ok. 30 na 1000 osób. Chodzi o to, by Polacy przestali być jednym z najmniej uzbrojonych narodów w Europie.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta nie przesądza poparcia dla projektu. Podkreśla, że zmiany są warte rozważenia m.in. w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa państwa.

– Bez wątpienia jest to ruch we właściwym kierunku. Polacy są narodem rozbrojonym. Wystarczy tylko popatrzyć na statystyki naszych sąsiadów: Niemcy, Czechy, Słowacja – tam wszędzie rozwija się duch strzelecki, strzelectwo klubowe. Chodzi o to, by zmniejszyć pewne rygory bezpieczeństwa, natomiast jest to ruch konieczny, tym bardziej, że widzimy zmieniającą się sytuację międzynarodową, pewne narastające niepokoje. Przez ostatnie osiem lat młodzi mężczyźni nie odbywali zasadniczej służby wojskowej. W interesie państwa jest popieranie ruchów strzeleckich, strzelectwa klubowego – uważa Stanisław Pięta.

Polska jest jednym z państw z najmniejszą liczbą pozwoleń na broń. Na 1000 obywateli posiada ją ok. 4 osób. Według statystyk policji w Polsce jest to ok. 193 tys. ludzi, ale liczba jest mniejsza, gdyż część z takich osób posiada kilka różnych zezwoleń.

RIRM

drukuj