fot. httpspixabay.complphotoslgbt-londyn-anglia-2456595

Kuba: Biskupi przeciwko narzucaniu ideologii gender

Jak napisali kubańscy biskupi w przesłaniu do rodzin, sprzeciwiają się oni narzucaniu ideologii gender. Jest to reakcja na rezolucję ministerstwa edukacji odnośnie programu edukacji seksualnej. Dyrektywa ministerstwa „wzbudziła liczne wypowiedzi, obawy, opinie i krytykę ze strony rodziców, osób prywatnych i różnych wyznań religijnych, dostrzegających z niepokojem w treściach tego dokumentu wpływ tzw. ideologii gender, która mogłaby się u nas zakorzenić, oddalając nas od naszej historii i tradycji kulturowej” – podkreślają biskupi.

Komunistyczny rząd Kuby promocją ideologii gender wpisuje się w trend zachodnich państw. Chce w ten sposób – jak podkreśla – walczyć z „stereotypami” płciowymi. Jednak – jak wskazują kubańscy biskupi – koniecznym jest informowanie społeczeństwa, czym tak naprawdę jest tzw. ideologia gender, ponieważ pretenduje ona miana wiedzy naukowej, a w rzeczywistości jest zamkniętym systemem myślowym. Jednym z czołowych założeń tej ideologii jest to, że różnice między mężczyznami i kobietami nie odpowiadają konstytutywnej naturze osoby ludzkiej, ale są jedynie kulturowymi i konwencjonalnymi konstrukcjami, stworzonymi zgodnie z rolami i stereotypami, które każde społeczeństwo przypisało płciom. Na tej podstawie naucza, że istota ludzka od najwcześniejszego wieku może wybrać swoją tożsamość seksualną, niezależnie od płci biologicznej, z którą się urodziła.

– Kubańscy duchowni zauważają jednak, że takie podejście pustoszy antropologiczny fundament rodziny, prowadzi do tworzenia projektów edukacyjnych i dyrektyw legislacyjnych, które promują tożsamość osobową i intymność uczuciową radykalnie oderwaną od biologicznej różnorodności między mężczyzną i kobietą. Sugeruje, że tożsamość ludzka jest określona przez osobisty wybór, który zmienia się również w czasie. Jest to postawa zmierzająca do narzucenia kierunku wychowania dzieci i zagrażająca popadnięciem człowieka w grzech roszczenia sobie prawa do zastąpienia Stwórcy – opisuje ks. Krzysztof Ołdakowski SJ.

Jak dodają kapłani, konieczne i niezbędne jest uznanie oraz poszanowanie pierwotnego i niezbywalnego prawa rodziców do edukacji swoich dzieci, zwłaszcza w zakresie sposobu funkcjonowania szkół oraz wdrażania polityki edukacyjnej. Jednocześnie podkreśla się, że edukacja seksualna powinna być prowadzona pod kierunkiem rodziców, ponieważ jest to ich odpowiedzialność i obowiązek.

Krzysztof Ołdakowski SJ/Radio Watykańskie

drukuj