Ks. bp Wiesław Mering: „Nasz kraj potrzebuje bożych wartości”

„Nasz kraj potrzebuje bożych wartości” powiedział ks. bp Wiesław Mering w homilii podczas Mszy św., która rozpoczynała w sobotę I Kujawsko-Pomorski Kongres Katolików „Stop Ateizacji”.

Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi KEP podkreślał, że każdy może zmieniać świat, będąc obywatelem określonej części ojczyzny.

„Mogę zmieniać świat, zmieniając siebie. Mogę kochać świat, miłując ziemię rodzinną. Mogę ubogacić świat, wnosząc klucz wartości, które wyniosłem z rodzinnego domu. To jest obowiązkiem chrześcijanina.” Pasterz diecezji włocławskiej przytoczył słowa Prymasa Polski ks. kard. Augusta Hlonda; „Zawsze pracowałem dla Kościoła, dla rozszerzenia Królestwa Bożego, dla Polski, dla dobra narodu Bożego”.

– Od wielkich prymasów, chcemy się uczyć wartości, by nimi służyć Polsce, rodzinie i Bogu. Nie wierzymy bowiem, by możliwa była prawdziwa troska o człowieka bez fundamentu, jakim jest wiara w Boga – powiedział ks. bp Wiesław Mering.

Ks. prof. Dariusz Oko wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w swoim wykładzie podkreślał, że ateizm jest niewysychającym źródłem ideologii. Wcześniej ateiści czerpali m.in. z marksizmu, komunizmu, faszyzmu czy nazizmu. Kiedy one zostały skompromitowane, potrzebna jest im nowa ideologia. To właśnie genderyzm jest kolejną ideologią ateistyczną, która podobnie się skompromituje, przeminie jak tamte, ale jest dla nas aktualnym wyzwaniem – podkreślał ks. profesor

– Gender to nie teoria filozoficzna, to ideologia, ponieważ filozofia ma służyć bezwzględnie poszukiwaniu prawdy, natomiast genderyzm służy realizacji celów określonej grupy. Tym jest ideologia. Ideologia nie szuka prawdy, ideologia jest narzędziem w przeprowadzeniu interesów jakiejś grupy, współcześnie szczególnie lewaków także organizacji homoseksualnych, lesbijskich. Właśnie taka teoria im odpowiada, bo jeżeli przyjmiemy, że rola płciowa jest całkowicie określona przez kulturę, no to co wydaje się najbardziej dziwne, nieodpowiednie można usprawiedliwiać to tylko kwestia umowy – mówił ksiądz Dariusz Oko.

Poseł Małgorzata Sadurska – wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski zwróciła uwagę na ataki jakie przypuszczane są na katolików, hierarchów i symbole religijne. Jak mówi, świadczy to o jednym – przyzwoleniu politycznym obecnej grupy rządzącej.

– Gdyby takiego przyzwolenia politycznego nie było, to te ataki nie byłyby na tak szeroką skalę. Czy dla nas jest to widoczne? Myślę, że nawet obecna opcja rządząca, opiera swój program na takiej płaszczyźnie walki z Kościołem, bo atakuje się Kościół. Z jednej strony stara się zniechęcić ludzi, czy do Kościoła, do hierarchów, do kanonu pewnych zasad czy wartości, a z drugiej strony lansuje się np. zmianę zasad finansowania Kościoła i związków wyznaniowych – wyjaśniała poseł Małgorzata Sadurska.

Ateiści szukają nowej ideologii, która mogłaby przeprowadzić m.in. organizacje homoseksualne i lesbijskie. Tą nową ideologią jest właśnie gender, który sprzeciwia się podstawowym zasadom i wartością Kościoła. Jak mówił ks. profesor Dariusz Oko jest to ideologia, która przeminie podobnie jak i inne ideologie, chociażby komunizm czy nazizm. Ks. Dariusz Oko zaznaczył, że jest to aktualne wyzwanie dla katolików, aby przeciwdziałać tej ateistycznej ideologii.

 

RIRM

 

drukuj