fot. P. Pasionek

Ks. Biskupi do kapłanów: Bądźmy misjonarzami miłosierdzia

Ciągle toniemy i potrzebujemy, żeby On nas uratował. Tylko dzięki temu możemy być szafarzami Bożego miłosierdzia – piszą księża biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek.

Zwracają uwagę na to, że Rok Miłosierdzia jest wielką szansą, by odnowić sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania oraz zachęcić wiernych do spowiedzi. Przypominają jednak, że prymat miłosierdzia, nie oznacza pobłażliwości dla grzechu.

W liście do kapłanów na Wielki Czwartek księża biskupi zachęcają wszystkich kapłanów, niezależnie od tego, czy otrzymali papieską misję w Roku Jubileuszowym, do tego, by stawali się „misjonarzami miłosierdzia”. W liście czytamy o miłosierdziu Bożym, które wyprowadza „ze śmierci do życia”, o misji Kościoła jako posłudze przebaczania oraz o tym, by na kapłańskiej drodze było obecne osobiste nawrócenie.

„Uznanie własnej niemocy, szczere wyznanie grzechów, płacz nad swoją zdradą i spojrzenie w oczy miłosiernego Pana. taką była droga Piotra, taka jest i nasza droga” – czytamy w liście.

„Nie będziemy dobrymi spowiednikami, jeśli sami nie będziemy korzystali regularnie z łaski sakramentu pokuty” – piszą dalej biskupi.

Zwracając uwagę na wartość sakramentu pokuty i pojednania, zachęcają do organizowania nabożeństw pokutnych połączonych z indywidualną spowiedzią. Widzą też konieczność katechezy dla dorosłych przypominającej warunki dobrej spowiedzi. Wskazują na to, by spowiednicy, nawet jeśli musieliby odmówić rozgrzeszenia, przekazywali prawdę z miłością i pokorą.

W liście na Wielki Czwartek czytamy dalej, że służba Bogu jest nierozłączna ze służbą człowiekowi. Dlatego tak ważna jest działalność charytatywna Kościoła.

„Nie pozwólmy, by ktokolwiek z potrzebujących ludzi, których mijamy, stał się wyrzutem sumienia z powodu naszej obojętności” – piszą do kapłanów księża biskupi, przypominając wołanie Ojca Świętego Franciszka o uczynki miłosierdzia względem ciała i ducha.

W kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży księża biskupi zachęcają również do miłosiernej służby młodym.

„Duszpasterstwo młodzieży zaczyna się od modlitwy za siebie i młodych” – piszą.

 Z wdzięcznością wspominają też zmarłego niedawno o. Jana Górę OP i stworzone przez niego formy duszpasterstwa młodzieży.

W ostatniej części listu księża biskupi poruszają kwestię obecności kapłana w życiu publicznym. Wyrażają niepokój wobec sytuacji, w których ksiądz manifestuje stanowisko różne od nauczania Kościoła, jako wywołujące zamęt wśród wiernych. Podkreślają też znaczenie Internetu, wskazując, by księża byli w nim aktywni „wyłącznie jako ludzie Chrystusa”, biorąc odpowiedzialność za słowa i obrazy, które tam zamieszczają. Dziękują kapłanom, którzy traktują Internet jako „przestrzeń do dawania świadectwa, ewangelizacji czy katechezy”.

Księża biskupi podkreślają, że każdy ksiądz jako obywatel „ma prawo do swoich poglądów politycznych, udziału w wyborach oraz zabierania głosu w debacie publicznej, zwłaszcza w kwestiach moralnych”. Zwracają jednak uwagę na to, że „każda publiczna aktywność księdza wymaga roztropnego odróżnienia polityki jako troski o dobro wspólne od zaangażowania w konkretne polityczne projekty”.

„Posłannictwo księdza jest uniwersalne, czyli skierowane do każdej strony politycznego sporu” – czytamy w liście.

KEP

drukuj