fot. Katarzyna Cegielska

Ks. abp Celli do WSKSiM: Jesteście powołani!

Przesłanie JE ks. abp Claudio Marii Cellego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu do wspólnoty WSKSiM na nowy rok akademicki.  

 

Szanowni Profesorowie i Drodzy Studenci!

Rok temu byłem z Wami podczas uroczystego otwarcia roku akademickiego i mieliśmy okazję wspólnie dokonać refleksji na temat: Ewangelizacja i nowe techniki komunikacji, począwszy od dalekowzrocznych stwierdzeń Ojca Świętego Pawła VI. Papież ten – obecnie Błogosławiony – w Evangelii Nuntiandi przypomniał nam, że „człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”.

Te wymagające słowa od razu zostały przez wszystkich zrozumiane: nasza misja ewangelizacji powinna posługiwać się autentycznymi słowami, które byłyby poparte naszym życiem. Papież kontynuuje: „Kościół jak najbardziej może ewangelizować świat za pomocą swego postępowania i obyczaju, to jest przez świadectwo potwierdzone życiem; ono jasno uwidacznia jego wierność Panu Jezusowi, ubóstwo, wstrzemięźliwość, wolność od jakiejkolwiek ziemskiej władzy w świecie, a wreszcie świętość”.

Poprzez nasze osobiste zaangażowanie i życie ukształtowane przez wiarę w tych ostatnich latach coraz bardziej wzrastała świadomość, że jesteśmy wezwani do głoszenia Jezusa Chrystusa w kontekście sieci społecznościowej. Mamy więc do czynienia z przemianą epokową, nowym światem, który zaczynamy odkrywać. Czasami to odkrywanie przeżywane jest z lękiem, a niekiedy z irytacją, ale wszyscy mamy tę świadomość, że kobiety i mężczyźni naszych czasów, a zwłaszcza młodzi, żyją w tym nowym środowisku. Ten świat cyfrowy – przypomniał nam Benedykt XVI – „nie jest to świat równoległy lub czysto wirtualny, ale jest on częścią codziennej rzeczywistości wielu ludzi, zwłaszcza młodych”. To środowisko jest prawdziwym światem, w którym wszyscy jesteśmy wezwani, aby żyć Ewangelią i głosić ją w sposób zrozumiały. W tym środowisku wszyscy musimy nauczyć się żyć w dialogu ze światem, w którym żyjemy.

Już wiecie, że Papież Franciszek wezwał Kościół do przeżywania tego wszystkiego w szczególnej perspektywie, jaką naznacza temat: „Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości”. Oczywiście, temat ten wybrany przez Papieża jako przesłanie kolejnego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu uświadamia nam, że zmiany kulturowe, które zachodzą na naszych oczach, nie pomagają nam od razu zrozumieć, że rodzina jest dobrem, wielkim dobrem do zaproponowania jako czynnik służący pełnej ludzkiej realizacji. W rzeczywistości coraz częściej spotyka się ludzi rozczarowanych swoim osobistym doświadczeniem rodziny i dlatego nie są oni w stanie przekazać piękna prawdziwej, wielkiej i pięknej miłości zdolnej wyrazić w pełni bezinteresowność i radość.

Szanowni Profesorowie i Drodzy Studenci!

Po wysłuchaniu słów JE ks. abpa Bruno Forte na otwarcie obecnego roku akademickiego wszyscy zdaliście sobie sprawę, jakie jest to współczesne wyzwanie. Wy, którzy przygotowujecie się do pracy w mediach, jesteście powołani, aby mówić wraz ze św. Janem Pawłem II, że nawet i dzisiaj prawdziwe są te słowa: „We wzajemnych stosunkach członkowie wspólnoty rodzinnej są inspirowani i kierują się »prawem bezinteresowności«, które szanując i umacniając we wszystkich i w każdym godność osobistą jako jedyną rację wartości, przybiera postać serdecznego otwarcia się, spotkania i dialogu, bezinteresownej gotowości służenia, wielkodusznej służby i głębokiej solidarności”, jak czytamy w Familiaris Consortio (n. 43).

Waszym zadaniem jest, aby świadczyć o Kościele, żyć Uniwersytetem, uczyć się na nowo wyrażania tego, że rodzina jest wielkim darem, dobrem i pięknem. Kościół, Uniwersytet, który potrafi znaleźć odpowiednie i poruszające słowa, by przekonać, że bezinteresowność miłości, którą obdarzają się wzajemnie małżonkowie, zbliża wszystkich ludzi do Boga. Słowa i czyny, które mówiłyby, jak bardzo to zadanie powierzone współczesnemu człowiekowi jest wzniosłe i pełne przyszłości oraz życia.

Wszystkim Wam na początku tego roku życzę udanej wędrówki.

Ks. abp Claudio Maria Celli,

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu 

Watykan, 28.11.2014

 

RIRM

drukuj