fot. flickr.com

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu trafił do KE

Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało Komisji Europejskiej krajowy plan na rzecz energii i klimatu. Strategia zakłada m.in. redukcję emisji gazów o 7 proc. i zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii do poziomu ok. 60 proc. Natomiast do 23 proc. ma wzrosnąć produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Wszystkie cele mają zostać osiągnięte w 2030 roku.

Realizacja planu jest ściśle powiązana ze wsparciem ze strony Unii Europejskiej, na które liczymy – podkreślił sekretarz stanu w resorcie aktywów Adam Gawęda.

– Z jednej strony realizuje cele polityki i środki w odniesieniu do wymiarów związanych z polityką energetyczno-klimatyczną (…). W tym planie na rzecz energii i klimatu znajdują się elementy, które pozwalają na utrzymanie naszego bezpieczeństwa energetycznego, wymaganego z punktu widzenia całej gospodarki. Będziemy również dążyli do tego, by podnosić efektywność energetyczną – mówił sekretarz stanu.

Plan został sporządzony w oparciu o krajowe strategie rozwoju zatwierdzone na poziomie rządowym. Uwzględniono w nim też m.in. wnioski z konsultacji regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej.

 

RIRM

drukuj