fot. PAP/Tomasz Waszczuk

Konsorcjum N.V. Besix i NDI z najkorzystniejszą ofertą na przekop Mierzei Wiślanej

Konsorcjum belgijskiej spółki N.V. Besix SA z polskimi spółkami NDI SA oraz NDI sp. z o.o. złożyły najkorzystniejszą ofertę w przetargu na I etap prac przy przekopie Mierzei Wiślanej – poinformowali przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni.

Cena za wykonanie prac wynosi ponad 992 mln 270 tys. zł i jest wyższa od kwoty, jaką resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chciał przeznaczyć na całą inwestycję.

Oferty w przetargu na budowę przekopu zostały otwarte w maju. Łącznie wpłynęło 6 ważnych ofert. Konsorcjum, które złożyło najkorzystniejszą, nie jest jeszcze ostatecznym wykonawcą. Spółki je tworzące muszą przedstawić wymagane dokumenty. Jednocześnie dalej trwa procedura wyłaniania wykonawcy. Pozostałe firmy mogą się w niej odwołać – mówi dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski.

Jeszcze nie mówimy, że jest to etap podpisywania umowy. Na danym etapie ta firma ma najkorzystniejszą ofertę według kryteriów, które zostały zastosowane. W dalszym ciągu prowadzimy postępowania przetargowe, jak również działania zmierzające do tego, na co wszyscy czekamy, a więc października 2019 r., kiedy będziemy mogli rozpocząć prace przy budowie – wskazuje kpt. żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski.

Przypomnijmy, przekop Mierzei Wiślanej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m i szerokości – 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.

 

RIRM

drukuj