Konferencja WSKSiM: „Cyfrowi Tubylcy”

Pod hasłem „Cyfrowi Tubylcy” w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa II sympozjum nowych mediów. Inicjatorem konferencji, jest Studenckie koło naukowe Medioznawców WSKSiM. W programie znalazły się: sesja plenarna oraz trzy panele dyskusyjne.

Wśród prelegentów są wykładowcy WSKSiM, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiego oraz Śląskiego.

Dr Karolina Dziewulska-Siwek z WSKSiM podczas swojego wystąpienia wskazywała na zagrożenia wynikające z tzw. Mediozy.

Tak zwana Medioza jest to potrzeba ciągłej obecności w mediach. Z mediów tradycyjnych przedostała się ona do mediów społecznościowych i dotyka już nie tylko osób z pierwszych stron gazet, ale coraz częściej zwykłych użytkowników portali społecznościowych. Charakteryzuje się to tym, że „wrzucamy” na swoją „ścianę” na danym portalu np. dużo zdjęć. To powoduje taki śmietnik na naszym np. Facebooku i jeśli się nie opamiętamy to będziemy ciągle online, zawsze będziemy potrzebowali więcej „lajków”, więcej naszych twittów – podkreślała dr Karolina Dziewulska-Siwek.

I sympozjum nowych mediów odbyło się w ubiegłym roku pod hasłem „Zaplątani w sieci”. Uczestnicy konferencji mieli okazje wysłuchać prelegentów zajmujących się zagadnieniem „nowych mediów” w różnych jego aspektach.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja.

RIRM

drukuj