foto: sxc.hu

Komisje odrzuciły projekt PiS dot. abonamentu RTV

Połączone komisje senackie odrzuciły projekt Prawa i Sprawiedliwości, zmierzający do umorzenia zaległości w opłatach abonamentu radiowo-telewizyjnego dla emerytów.

Podczas wczorajszego posiedzenia komisji ustawodawczej oraz środków przekazu i kultury odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, które przygotowali senatorowie PO i PiS.

Do dalszych prac trafił projekt partii rządzącej, który zakłada, że osoby powyżej 75 roku życia nie będą musiały składać oświadczenia o swoim wieku, by uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentowej. Senatorowie wyrzucili jednocześnie do kosza projekt autorstwa PiS.

– Ten pomysł zakładał następujące rozwiązanie: aby osoby ustawowo zwolnione z płacenia abonamentu – a które nie dokonały tylko czynności polegającej na zgłoszeniu w urzędzie pocztowym, że są ustawowo zwolnione z abonamentu – nie podlegały z tytułu tego niedopełnienia obowiązku porządkowego egzekucji należności abonamentowej. Mówimy, że był to bardzo istotny problem dla wielu osób, które ustawowo są zwolnione. Niestety, ten projekt nie znalazł zrozumienia – mówi senator Bohdan Paszkowski.

Senator zapowiada też, że będzie się domagał informacji o tym, jak wiele spraw zostało wszczętych wobec takich osób.

RIRM

drukuj