fot. PAP/Mateusz Marek

Komisja weryfikacyjna zajęła się adresem Widok 22

Komisja weryfikacyjna badająca warszawską reprywatyzację zajęła się dziś adresem Widok 22.

Komisja orzekła o uchyleniu decyzji oddawczej z 2014 roku w całości. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Nie zaszły nieodwracalne skutki prawne. Według komisji, zaistniał brak zbadania przesłanki posiadania. Wydając decyzję oddawczą, prezydent Warszawy naruszył Kodeks Postępowania Administracyjnego.

W przypadku adresu Widok 22 zaistniały skutki rażąco sprzeczne z interesem społecznym. Chodzi o trudności, z jakimi spotkali się lokatorzy. To między  innymi zmiana stawek czynszu – tłumaczy szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

– Trzy główne naruszenia: brak badania przesłanki posiadania nie uwzględnia współużytkowników wieczystych w postępowaniu oraz skutki społeczne rażąco sprzeczne z interesem społecznym. W skutek tego komisja uchyliła w całości decyzję prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Komisja zbadała również kwestię kilkunastu spraw odszkodowawczych. Łączna kwota przyznanych dzisiaj odszkodowań to 117 743,02 złotych oraz zadośćuczynienie 750 312 złotych. Kolejne 900 tys. złotych powinno trafić dzisiaj do mieszkańców Warszawy pokrzywdzonych reprywatyzacją – mówi Sebastian Kaleta.

Jednocześnie komisja przyznała dziś niemal 900 tys. zł zadośćuczynień dla ok. 20 mieszkańców zreprywatyzowanych kamienic. Komisja wszczęła kolejne postępowania rozpoznawcze w dotyczących reprywatyzowanych nieruchomości. Wszystkie dzisiejsze decyzje zapadły w czasie posiedzenia niejawnego.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj