fot. PAP/Piotr Nowak

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji ogłosiła decyzję ws. nieruchomości przy ul. Skorupki 6 oraz Alei Niepodległości 151

Komisja weryfikacyjna ds. warszawskiej reprywatyzacji ogłosiła decyzję w sprawie kolejnych adresów: ul. Skorupki 6 oraz Alei Niepodległości 151. Decyzje w sprawie nieruchomości komisja podjęła podczas posiedzenia niejawnego.

W przypadku Skorupki 6, komisja zdecydowała o uchyleniu decyzji oddawczej z 2014 roku w całości. Jednocześnie sprawa ma zostać przekazana prezydentowi Warszawy do ponownego rozpatrzenia. Jak stwierdzono, decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa.

Jeśli chodzi o Aleję Niepodległości 151, komisja ogłosiła stwierdzenie nieważności decyzji z 2012 r. w całości. W tej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa, ponieważ wniosek dekretowy został rozpatrzony po upływie terminu.

– Mamy dwie kolejne dobre decyzje dla miasta stołecznego Warszawy. Dwie nieruchomości, w stosunku do których uchyliliśmy decyzje prezydenta miasta Warszawy, zostały popełnione błędy. W sprawie jednej nieruchomości wniosek dekretowy wpłynął po terminie. W związku z tym powinien podlegać automatycznie odrzuceniu, a mimo to został rozpatrzony pozytywnie. Dodatkowo mamy tutaj nieruchomość, do której – tradycyjnie już – zakupiono prawo do tej nieruchomości za kwotę rażąco niewspółmierną do tej nieruchomości – podkreśla przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Komisja weryfikacyjna warszawską reprywatyzację bada od czerwca ubiegłego roku. W wyniku tzw. dzikiej reprywatyzacji poszkodowane zostały tysiące osób. Część straciła dach nad głową.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM/TV Trwam News

drukuj