PAP/Radek Pietruszka

Komisja weryfikacyjna: decyzje ws. Nowogrodzkiej 46 wydane z naruszeniem prawa

Decyzje reprywatyzacyjne prezydenta Warszawy z 2011 i 2014 r. w sprawie ul. Nowogrodzkiej 46 zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa – uznała komisja weryfikacyjna. Wobec pierwszej z tych decyzji poprzestano na uznaniu naruszenia prawa, wobec drugiej stwierdzono jej nieważność.

„Komisja weryfikacyjna po przeprowadzeniu postępowania rozpoznawczego w sprawie stwierdziła, że decyzje prezydenta Warszawy z 19 stycznia 2011 r. i z 25 czerwca 2014 r. zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ ustanowiono prawo użytkowania wieczystego, pomimo, że wniosek o przyznanie prawa własności czasowej został złożony po upływie terminu wynikającego z dekretu” – poinformowano w środowym komunikacie komisji.

Jak przekazano, kwestią nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 46 komisja zajęła się na posiedzeniu we wtorek. Kamienica ta została wybudowana około 1900 r. i składa się z budynku frontowego oraz dwóch oficyn bocznych i oficyny tylnej. W czasie II wojny światowej budynek uległ jedynie niewielkim zniszczeniom.

„Komisja weryfikacyjna w toku przeprowadzonego postępowania dowodowego ustaliła, że nieruchomość przy ul. Nowogrodzkiej 46 została objęta w posiadanie przez gminę 19 kwietnia 1948 r., wobec czego termin do złożenia wniosku, o przyznanie prawa własności czasowej gruntu, upływał z dniem 19 października 1948 r. Wniosek o przyznanie prawa własności czasowej został złożony przez pełnomocnika dawnych współwłaścicieli nieruchomości” – poinformowano. Według komisji z akt wynika, że wniosek ten wpłynął zaś 20 października 1948 r.

Następnie Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy orzeczeniem z 19 lipca 1952 r. odmówiło przyznania prawa własności czasowej, wskazując, że przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona na cele publiczne. Decyzja ta została wyeliminowana z obrotu prawnego decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 września 2004 r.

„Decyzją z 19 stycznia 2011 r. prezydent Warszawy ustanowił w ułamkowych częściach prawo użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu przy ul. Nowogrodzkiej 46 na rzecz dwóch beneficjentek” – przekazała komisja.

Jak dodała, z kolei decyzją prezydenta Warszawy z 25 czerwca 2014 r. ustanowiono w ułamkowych częściach prawo użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu przy ul. Nowogrodzkiej 46 na rzecz Skarbu Państwa.

Jak wskazała Komisja, po decyzji z 2011 r. doszło do sprzedaży udziałów beneficjentów na rzecz jednej ze spółek. Zdaniem komisji brak jest podstaw do przyjęcia, że spółka nabyła te udziały „w złej wierze”, a więc w tej części zaszły nieodwracalne skutki prawne. Z kolei w kontekście decyzji z 2014 r. prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości w udziale należącym do Skarbu Państwa nie zostało zbyte na rzecz osób trzecich i w tej części nie zaistniały nieodwracalne skutki prawne.

Jednocześnie Komisja utrzymała w mocy fragmenty decyzji prezydenta odmawiające ustanowienia użytkowania wieczystego do części nieruchomości, z uwagi na sprzedaż lokali przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej i wystąpienie w tym zakresie nieodwracalnych skutków prawnych.

PAP

drukuj