Komisja weryfikacyjna: decyzja reprywatyzacyjna ws. Noakowskiego 16 – wydana z naruszeniem prawa

Komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa.

Komisja zdecydowała o nałożeniu na beneficjentów reprywatyzacji obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrok ogłosił przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

– Komisja stwierdziła, że prezydent miasta st. Warszawy dokonała ustalenia istotnych okoliczności faktycznych na podstawie sfałszowanych dokumentów pełnomocnictw. W oparciu o te dokumenty dokonano spisów praw własności do księgi hipotecznej nieruchomości przy ul. Noakowskiego 16 na rzecz Romana Kępskiego i Zygmunta Szczechowicza. Ponadto, w wydaniu decyzji reprywatyzacyjnych, ujawniły się nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody, które istniały w dniu wydania tych decyzji, ale nie były znane organowi, który je wydał. Należy do nich m.in. wyrok sądu okręgowego w Warszawie z dnia 8 października 1948 roku stwierdzający dokonanie wspomnianego fałszerstwa dokumentów pełnomocnictwa – powiedział Patryk Jaki.

Prawa do części nieruchomości przy ulicy Noakowskiego 16 w 2003 r. nabył m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Andrzej. Był on przesłuchiwany przez komisję 5 grudnia.

RIRM/TV Trwam News

drukuj