Kolejny apel przeciwko bluźnierczej antysztuce

Do dyrektora Teatru Wybrzeże w Gdańsku trafił list z prośbą o ocenę zdarzenia, do którego doszło 28 czerwca w siedzibie kwartalnika „Krytyka Polityczna”.

Aktorzy Gdańskiego Teatru zorganizowali tam czytanie scenariusza bluźnierczej antysztuki „Golgota Picnic”. Oburzenia tą sytuacją nie kryją gdańszczanie, liczą na szybką reakcję dyrektora placówki w tej sprawie i wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji.

Pod koniec czerwca w wielu miastach naszego kraju – mimo ogromu protestów środowisk katolickich – odbyły się czytania scenariusza obrazoburczej sztuki Rodriga Garcii „Golgota Picnic”. Widowiska, które w obsceniczny i bluźnierczy sposób godzi w wartości katolików. Do tej karygodnej akcji przyłączył się także Gdańsk. W świetlicy „Krytyki Politycznej” aktorzy Teatru Wybrzeże odczytali scenariusz kontrowersyjnej sztuki.

W specjalnie przygotowanym liście Marian Szajna, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, prosi dyrektora teatru o ocenę zdarzenia.

– Uważam, że właśnie w zarodku należy torpedować tego typu oczekiwania czy działania, ponieważ one wyraźnie wskazują, że im dalej w las, tym więcej drzew; im więcej palca się pozostawi do swobody, to za chwilę traci się całą rękę. I tu w tym przypadku jestem zdania, że należało natychmiast zareagować; zrobiłem to – pomimo tego, że minęły dwa tygodnie – czekałem na reakcję dyrektora. Okazało się, że tej reakcji się nie doczekałem, stąd taka decyzja powiedział Marian Szajna.

Tego typu reakcja jest tu jak najbardziej wskazana.

– Niezależnie gdzie te osoby się znajdują, są jednak aktorami i są aktorami Teatru Wybrzeże. Muszę mieć pełną świadomość co do tego, że będzie w listopadzie głosowany budżet. (…) Chcę z pełną świadomością wierzyć, że nie będzie to na zasadzie finansowania rzeczy, które według nas są ułomne i nie nadają się do publikowania – dodał Marian Szajna.

Marian Szajna zwrócił się także do Komisji Kultury Sejmiku Województwa Pomorskiego z prośbą o ocenę zdarzenia, wnosząc tym samym o wnikliwą analizę budżetu przeznaczonego dla Teatru Wybrzeże.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj