fot. twitter.com/GDDKiA_Katowice

Kolejne odcinki drogi ekspresowej S1 z umowami

30 listopada 2021 r. została podpisana umowa na realizację drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia.

Umowa dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości prawie 3 km, odcinka drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44 (DK44). Wartość podpisanej umowy to ponad 212 mln złotych.

Łącznie w realizacji jest już ponad 30 km nowego przebiegu drogi ekspresowej S1.

– Konieczność budowy tej ważnej drogi wynika z potrzeby uzupełnienia układu dróg tranzytowych w kraju. S1 od węzła Kosztowy w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Droga wyprowadzi przejazdy tranzytowe z okolicznych miast, co podniesie komfort życia mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo. Dla kierowców przejazd drogą ekspresową również będzie korzystny, ponieważ skróci czas przejazdu i zwiększy bezpieczeństwo na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji – powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie drugiej umowy dla 10 km odcinka S1 Mysłowice – Bieruń. Do Urzędu Zamówień Publicznych trafiła już dokumentacja przetargowa. Podpisanie umowy nastąpi po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli Prezesa UZP.

Tym samym na terenie woj. śląskiego i małopolskiego wszystkie cztery odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej, o długości ponad 40 km będą w realizacji.

S1 między Mysłowicami i Bielskiem-Białą

9 listopada 2021 r. został wybrany wykonawca budowy S1 pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem. Inwestycja obejmuje budowę 10 km odcinka drogi S1 Mysłowice – Bieruń wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód oraz Lędziny Zachód, 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Umowa z wykonawcą na projekt i budowę fragmentu S1 Oświęcim – Dankowice za prawie 990 mln zł została podpisana 14 maja 2020 r. Na ukończeniu jest projektowanie odcinka pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami o długości około 15,2 km. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca złożył w marcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 roku.

Umowa z wykonawcą na projekt i budowę odcinka S1 Dankowice – Bielsko-Biała za prawie 587 mln zł została podpisana 3 sierpnia 2020 r. Trwa projektowanie odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok o długości prawie 12 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w czerwcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 roku.

Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury

drukuj