Kolejna kontrola NIK

NIK rozpocznie wkrótce kontrolę w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wszystkich urzędach marszałkowskich. Sprawdzane będą m.in. zasady przyznawania koncesji biurom turystycznym.

 

Szczególne zaniepokojenie Izby budzi fakt, że w przypadku ogłoszenia upadłości przez biura podróży słabo jest ochrona praw klientów, korzystających z usług biur. Co więcej poszkodowani turyści narażani są na straty finansowe.

 

Kontrola NIK pomoże rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące prawidłowości rozdziału koncesji dla biur turystycznych.

 

Bardzo dobrze, że Najwyższa Izba Kontroli zajmie się tą sprawą ma do tego kompetencje, ma do tego ludzi. Departament, który ma przeprowadzać tę kontrolę znany jest z dobrej pracy, to jest ten sam departament, który m.in. wykrył te słynne rozkładanie na raty opłat koncesyjnych w KRRiTV. Sądzę, że taka kontrola może wiele wyjaśnić, może dotrzeć do tych złych mechanizmów, które powodują, że biura turystyczne zawierają z klientami takie umowy, które klientów nie chronią. Trzeba będzie sprawdzić czy przestrzegane są wszystkie wymogi ustawy o turystyce, czy prawa klientów jako konsumentów są przestrzegane” – powiedział europoseł Janusz Wojciechowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

 

Sytuacja ta, jest wynikiem kryzysu państwa oraz instytucji, które je tworzą.  Nowe afery i upadłości to wynik źle działającego systemu – dodaje euro deputowany Janusz Wojciechowski.

 

„To co dzieje się na tym rynku i nie tylko pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem państwa. Okazuje się, że instytucje państwowe nie panują nad tym, co się dzieje w państwie. Te podejrzane upadłości, bo albo to jest rzeczywiście wynik kryzysu, który dotyka, bo przecież wiele firm w Polsce naprawdę upada – to niekoniecznie muszą być kombinatorzy, to nie muszą być oszuści. Firmy upadają, bo pod rządami Platformy Obywatelskiej polska gospodarka ma się coraz gorzej” – dodaje europoseł Janusz Wojciechowski.

 

Kontrolę będzie prowadził Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK. W ciągu kilku ostatnich tygodni kilka biur podróży ogłosiło upadłość i zrezygnowało z prowadzenia usług turystycznych.

 

Wypowiedź europoseła Janusz Wojciechowski:

Audio MP3
Pobierz
drukuj