Kolejarze domagają się od rządu ograniczenia pozapracowniczych kosztów funkcjonowania spółek kolejowych

Kolejarze domagają się, by rząd ograniczył pozapracownicze koszty funkcjonowania spółek kolejowych. Związkowcy kolejowi wystosowali w tej sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

W piśmie wskazują, że polska kolej, podobnie jak inne gałęzie gospodarki, odczuwa skutki kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

Kolejarze zwracają uwagę, że negocjacje podjęte z pracodawcami w sprawie ograniczenia kosztów pracowniczych, których efektem ma być utrzymanie miejsc pracy oraz płynności finansowej spółek, są niewystarczające.

Stąd potrzebne są działania, które obniżą koszty funkcjonowania spółek kolejowych – mówi jeden z sygnatariuszy listu Leszek Miętek, szef związku maszynistów kolejowych w Polsce.

– Mówiliśmy tutaj o stawkach dostępu do infrastruktury, kosztach energii i innych obciążeniach, leżących na pracodawcach. W tych trudnych czasach trzeba po prostu tym przedsiębiorcom pomóc, bo samo ograniczenie wynagrodzeń pracowników jest dalece niewystarczające. Liczymy tutaj na pilną reakcję ze strony rządu, tak, żeby te nasze spółki kolejowe przetrwały – zaznacza Leszek Miętek.

Związkowcy zwracają też uwagę, że kolej wielokrotnie na swój koszt przechodziła kryzysy i restrukturyzacje. Tym razem tak być nie może – zaznaczają.

RIRM

drukuj